Liitetaulukko 2. Kokoaikaisten palkansaajien kuukausiansiot ja ansioiden hajontaluvut toimialan mukaan vuonna 2009

Toimialaluokitus (TOL 2008) Lukumäärä Kokonaisansiot, euroa/kuukausi
Keskiarvo 1. desiili Mediaani 9. desiili
Toimialat yhteensä 1 387 953 2 971 1 892 2 645 4 407
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 6 090 2 524 1 877 2 395 3 225
B Kaivostoiminta ja louhinta 2 937 3 189 2 247 2 969 4 433
C Teollisuus 255 813 3 115 2 054 2 832 4 502
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 10 077 3 476 2 324 3 168 5 028
E Viemäri- ja jätevesihuolto; muu ympäristön puhtaanapito 7 866 2 765 1 914 2 557 3 857
F Rakentaminen 80 483 3 043 2 100 2 817 4 117
G Tukku- ja väh. kaup., moott.ajoneuv. ja -pyör. kaup. ja korj 149 030 2 824 1 775 2 423 4 422
H Kuljetus ja varastointi 64 816 2 774 1 989 2 526 3 866
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 34 205 2 217 1 688 2 058 2 867
J Informaatio ja viestintä 65 102 3 771 2 320 3 488 5 478
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 36 257 3 649 2 231 2 985 5 866
L Kiinteistöalan toiminta 9 551 3 127 1 778 2 655 5 088
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 77 299 3 420 2 049 3 049 5 260
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 55 669 2 313 1 556 2 081 3 289
O Julkishallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus 108 433 3 133 2 084 2 825 4 607
P Koulutus 122 721 3 183 1 987 3 143 4 382
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 251 445 2 639 1 872 2 378 3 384
R Taiteet, viihde ja virkistys 18 949 2 591 1 867 2 357 3 464
S Muu palvelutoiminta 31 179 2 575 1 500 2 266 4 000
U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta 33 .. .. .. ..
1) .. Tieto on liian epävarma esitettäväksi – Ei yhtään havaintoa

Lähde: Palkkarakenne 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Idman (09) 1734 3445, Jukka Pitkäjärvi (09) 1734 3445, palkkarakenne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 8.4.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkarakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0076. 2009, Liitetaulukko 2. Kokoaikaisten palkansaajien kuukausiansiot ja ansioiden hajontaluvut toimialan mukaan vuonna 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pra/2009/pra_2009_2011-04-08_tau_002_fi.html