Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Månadslöner för heltidsanställda löntagare och lönespridningstal efter näringsgrenen år 2009 1)

Näringsgrensindelningen (TOL 2008) Antal Totallöner, euro/månad
Genomsnitt Desil 1   Medianen Decil 9  
Totalt 1 387 953 2 971 1 892 2 645 4 407
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 6 090 2 524 1 877 2 395 3 225
B Utvinning av mineral 2 937 3 189 2 247 2 969 4 433
C Tillverkning 255 813 3 115 2 054 2 832 4 502
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 10 077 3 476 2 324 3 168 5 028
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 7 866 2 765 1 914 2 557 3 857
F Byggverksamhet 80 483 3 043 2 100 2 817 4 117
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 149 030 2 824 1 775 2 423 4 422
H Transport och magasinering 64 816 2 774 1 989 2 526 3 866
I Hotell- och restaurangverksamhet 34 205 2 217 1 688 2 058 2 867
J Informations- och kommunikationsverksamhet 65 102 3 771 2 320 3 488 5 478
K Finans- och försäkringsverksamhet 36 257 3 649 2 231 2 985 5 866
L Fastighetsverksamhet 9 551 3 127 1 778 2 655 5 088
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 77 299 3 420 2 049 3 049 5 260
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 55 669 2 313 1 556 2 081 3 289
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 108 433 3 133 2 084 2 825 4 607
P Utbildning 122 721 3 183 1 987 3 143 4 382
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 251 445 2 639 1 872 2 378 3 384
R Kultur, nöje och fritid 18 949 2 591 1 867 2 357 3 464
S Annan serviceverksamhet 31 179 2 575 1 500 2 266 4 000
U Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 33 .. .. .. ..
1) .. Uppgiften är för osäker för att anges

Källa: Lönestrukturstatistik 2009, Statikcentralen

Förfrågningar: Mika Idman (09) 1734 3445, Jukka Pitkäjärvi (09) 1734 3445, palkkarakenne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 8.4.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2009, Tabellbilaga 2. Månadslöner för heltidsanställda löntagare och lönespridningstal efter näringsgrenen år 2009 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2009/pra_2009_2011-04-08_tau_002_sv.html