Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 5.4.2012

Palkansaajien palkkaerot pienentyivät edelleen vuonna 2010

Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kaikkien kokoaikaisten palkansaajien keskimääräinen kuukausiansio oli vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä 3 040 euroa ja mediaaniansio 1) 2 715 euroa. Parhaiten palkattu kymmenesosa (9. desiili) palkansaajista ansaitsi yli 4 498 euroa ja matalapalkkaisin kymmenesosa (1. desiili) alle 1 937 euroa kuukaudessa. Parhaiten palkattu kymmenesosa ansaitsi siis vähintään 2,32 -kertaa enemmän kuin vähiten ansaitseva kymmenesosa. Ylimmän ja alimman desiilin välinen ansioero pieneni edellisvuoteen verrattuna noin yhden prosenttiyksikön.

Kokoaikaisten palkansaajien palkkaero Suomessa 2000–luvulla

Kokoaikaisten palkansaajien palkkaero Suomessa 2000–luvulla

Palkansaajien palkkaerot ovat kasvaneet 2000 –luvulla, mutta vuodesta 2008 alkaen palkansaajien ansioiden ero on alkanut supistua. Havaittu palkkaerojen supistuminen johtui suurelta osin matalapalkkaisten palkansaajien nopeammasta ansiokehityksestä vuonna 2010. Parhaiten palkatun kymmenesosan ansiot kasvoivat vuodessa 2,1 prosenttia, kun taas vähiten ansaitsevan kymmenesosan ansionousu oli samaan aikaan 2,4 prosenttia.

Kokoaikaisten palkansaajien palkkaero työnantajasektorin mukaan 2000–luvulla

Vuosi Palkkaero (D9/D1)
Yhteensä Yksityinen sektori Kuntasektori Valtio
2001 2,224 2,272 2,044 2,250
2002 2,238 2,273 2,041 2,270
2003 2,249 2,300 2,034 2,278
2004 2,247 2,308 2,027 2,268
2005 2,259 2,320 2,052 2,232
2006 2,292 2,369 2,050 2,260
2007 2,315 2,401 2,058 2,254
2008 2,348 2,431 2,074 2,273
2009 2,329 2,412 2,064 2,28
2010 2,323 2,395 2,065 2,218

Verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan palkkaerot supistuivat eniten valtion sektorin palkansaajilla. Pienin palkkaero oli vuonna 2010 kuntasektorilla, jossa eniten ansaitseva kymmenes palkansaajista ansaitsi 2,07 kertaa enemmän kuin vähiten ansaitsevan kymmenesosa.

Julkaistut tiedot perustuvat Tilastokeskuksen palkkarakennetilastoon, joka kattaa kaikki työnantajasektorit. Kokonaistyöajan kuukausiansiot lasketaan ainoastaan kokoaikaisille palkansaajille. Ansiot sisältävät säännölliseltä työajalta maksettavan ansion lisäksi yli- ja lisätyöajalta maksettavat palkanosat, mutta eivät kertaluonteisesti maksettavia palkkaeriä.


1) 50 prosenttia palkansaajista ansaitsee enemmän kuin mediaaniansio ja vastaavasti 50 prosenttia palkansaajista mediaaniansiota vähemmän.

Lähde: Palkkarakenne 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Idman 09 1734 3445, Jukka Pitkäjärvi 09 1734 3356, palkkarakenne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Julkaisu pdf-muodossa (261,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 5.4.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkarakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0076. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pra/2010/pra_2010_2012-04-05_tie_001_fi.html