Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.4.2012

Löntagarnas löneskillnader fortsatte att minska år 2010

Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den genomsnittliga månadslönen för alla heltidsanställda löntagare 3 040 euro och medianlönen 1) 2 715 euro under det sista kvartalet år 2010. Decilen med de högst avlönade löntagarna (decil 9) tjänade mer än 4 498 euro och decilen med de lägst avlönade (decil 1) mindre än 1 937 euro i månaden. Den högst avlönade decilen tjänade således minst 2,32 gånger mer än den lägst avlönade. Löneskillnaden mellan den högsta och lägsta decilen minskade med omkring en procentenhet jämfört med året innan.

Löneskillnader mellan heltidsanställda löntagare i Finland under 2000-talet

Löneskillnader mellan heltidsanställda löntagare i Finland under 2000-talet

Löneskillnaderna mellan löntagarna har ökat under 2000-talet, men fr.o.m. år 2008 har skillnaderna börjat krympa. Minskningen av löneskillnaderna berodde till stor del på att de lågavlönade löntagarna hade en snabbare löneutveckling år 2010. Den högst avlönade decilens löner ökade med 2,1 procent på årsnivå, medan den lägst avlönade decilens löneökning var 2,4 procent.

Löneskillnader mellan heltidsanställda löntagare efter arbetsgivarsektor under 2000-talet

År Löneskillnaden (D9/D1)
Totalt Privata sektorn Kommunala sektorn Staten
2001 2,224 2,272 2,044 2,250
2002 2,238 2,273 2,041 2,270
2003 2,249 2,300 2,034 2,278
2004 2,247 2,308 2,027 2,268
2005 2,259 2,320 2,052 2,232
2006 2,292 2,369 2,050 2,260
2007 2,315 2,401 2,058 2,254
2008 2,348 2,431 2,074 2,273
2009 2,329 2,412 2,064 2,28
2010 2,323 2,395 2,065 2,218

Jämfört med motsvarande period föregående år minskade löneskillnaderna mest bland löntagarna inom den statliga sektorn. Den minsta löneskillnaden år 2010 hade kommunsektorn, där den högst avlönade decilen av löntagarna tjänade 2,07 gånger mer än den lägst avlönade decilen.

Uppgifterna bygger på Statistikcentralens lönestrukturstatistik, som omfattar alla arbetsgivarsektorer. Månadslönen för den totala arbetstiden räknas bara för heltidsanställda löntagare. I lönen ingår förutom den lön som betalas för ordinarie arbetstid också lönedelarna för övertids- och tilläggsarbetstid, men inte löneposter av engångsnatur.


1) 50 procent av löntagarna tjänar mer än medianlönen och 50 procent av löntagarna mindre än medianlönen.

Källa: Lönestrukturstatistik 2010, Statikcentralen

Förfrågningar: Mika Idman 09 1734 3445, Jukka Pitkäjärvi 09 1734 3356, palkkarakenne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (244,4 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 5.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2010/pra_2010_2012-04-05_tie_001_sv.html