Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Genomsnittliga timlöner för löntagare efter näringsgrenens huvudgrupp (TOL 2008) och arbetsgivarsektor år 2010 1)

Näringsgrensindelningen (TOL 2008) Totallöner, euro/tim
Totalt Den privata sektorn Kommunsektorn Staten
Totalt 17,93 18,28 16,4 21
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 15,12 18,73 14,18
B Utvinning av mineral 19,4 19,4 ..
C Tillverkning 19,09 19,1 14,72
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 21,43 21,67 19,93
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 17,05 17,33 16,52
F Byggverksamhet 18,01 18,04 14,4 26,9
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 16,7 16,71 13,96
H Transport och magasinering 16,62 16,62 16,71
I Hotell- och restaurangverksamhet 13,35 13,65 12,15
J Informations- och kommunikationsverksamhet 23,26 23,31 18,53 22,1
K Finans- och försäkringsverksamhet 22,75 22,74 ..
L Fastighetsverksamhet 19,33 19,85 14,11 17,24
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 21,49 22,38 16,63 22,74
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 13,17 13,29 12,61 ..
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 19,26 21,35 16,85 20,81
P Utbildning 19,35 21,66 17,72 20,18
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 16,29 15,69 16,43 19
R Kultur, nöje och fritid 16,07 17,22 14,54 17,44
S Annan serviceverksamhet 15,91 15,92 ..
1) .. Uppgiften är för osäker för att anges
- inga observationer

Källa: Lönestrukturstatistik 2010, Statikcentralen

Förfrågningar: Mika Idman 09 1734 3445, Jukka Pitkäjärvi 09 1734 3356, palkkarakenne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 5.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2010, Tabellbilaga 1. Genomsnittliga timlöner för löntagare efter näringsgrenens huvudgrupp (TOL 2008) och arbetsgivarsektor år 2010 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2010/pra_2010_2012-04-05_tau_001_sv.html