Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

De största löneskillnaderna i Nyland, de minsta i Norra Karelen

År 2010 var medellönerna i Nyland de allra högsta, dvs. 3 369 euro. Inga andra landskap nådde upp till den genomsnittliga lönenivån för hela landet. Lönerna var lägst i Södra Savolax (2 682 euro) och Södra Österbotten (2 695 euro). Den högst avlönade decilen i Nyland tjänade minst 2,56 gånger mer än den lägst avlönade. I Norra Karelen var löneskillnaden mellan decilerna minst av alla landskap, bara det dubbla. Skillnaderna mellan landskapen gällande lönespridningen beror till största delen på skillnaderna i löntagar- och uppgiftsstrukturerna i de olika områdena.

Tabell 1. Genomsnittliga månadslöner för heltidsanställda löntagare och lönespridningstal efter landskap år 2010

Landskap Totallöner, euro / månad
Antal Genomsnitt Desil 1 Medianen Decil 9
Totalt 1 394 260 3 040 1 937 2 715 4 498
01. Nyland 475 916 3 369 2 023 2 977 5 174
02. Egentliga Finland 113 975 2 904 1 901 2 618 4 233
04. Satakunta 53 885 2 849 1 887 2 592 4 045
05. Egentliga Tavastland 44 064 2 820 1 899 2 585 4 013
06. Birkaland 124 838 2 926 1 909 2 653 4 246
07. Päijänne-Tavastland 47 319 2 802 1 881 2 564 3 954
08. Kymmenedalen 41 445 2 912 1 922 2 649 4 161
09. Södra Karelen 30 555 2 884 1 912 2 692 3 996
10. Södra Savolax 32 239 2 692 1 833 2 482 3 745
11. Norra Savolax 57 173 2 820 1 886 2 580 4 000
12. Norra Karelen 38 928 2 736 1 891 2 521 3 809
13. Mellersta Finland 66 092 2 959 1 931 2 679 4 275
14. Södra Österbotten 41 923 2 694 1 842 2 473 3 749
15. Österbotten 39 439 2 931 1 933 2 666 4 190
16. Mellersta Österbotten 15 662 2 844 1 902 2 624 4 020
17. Norra Österbotten 90 620 2 947 1 923 2 680 4 262
18. Kajanaland 20 372 2 846 1 939 2 582 4 094
19. Lappland 40 901 2 813 1 902 2 592 3 947
20. Östra Nyland 17 048 2 990 1 947 2 751 4 336

I landskapet Nyland fanns i slutet av år 2010 mer än en tredjedel av alla heltidsanställda löntagare. Den offentliga sektorns andel var stor i Lappland och Östra Nyland. Andelen som arbetar inom den privata sektorn var däremot betydande i Egentliga Finland och Södra Savolax samt i och med den stora andelen servicenäringar också i Nyland och Södra Karelen.

Figur 1. Arbetsgivarsektorernas andel av statistikförda anställningsförhållanden i olika landskap år 2010, % av heltidsanställda löntagare i landskapet

Figur 1. Arbetsgivarsektorernas andel av statistikförda anställningsförhållanden i olika landskap år 2010, % av heltidsanställda löntagare i landskapet

Källa: Lönestrukturstatistik 2010, Statikcentralen

Förfrågningar: Mika Idman 09 1734 3445, Jukka Pitkäjärvi 09 1734 3356, palkkarakenne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 5.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2010, De största löneskillnaderna i Nyland, de minsta i Norra Karelen . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2010/pra_2010_2012-04-05_kat_001_sv.html