Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kokoaikaisen palkansaajan nimellinen mediaaniansio noussut 50 prosenttia 2000-luvulla

Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan vuonna 2012 kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden mediaani oli 2 853 euroa. Vuonna 2000 vastaava mediaaniansio oli 1 904 euroa. Nimellinen mediaaniansio on näin ollen noussut 2000-luvulla 50 prosenttia. Reaalisesti, eli hintatason nousu huomioon ottaen, mediaaniansio nousi 21 prosenttia vastaavalla ajanjaksolla. Puolet kokoaikaisista palkansaajista ansaitsee mediaaniansioita enemmän ja puolet vähemmän.

Kuvio 1. Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden 1. desiili, mediaani ja 9. desiili vuosina 2000-2012

Kuvio 1. Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden 1. desiili, mediaani ja 9. desiili vuosina 2000-2012

Eniten ansaitseva kymmenesosa kokoaikaisista palkansaajista ansaitsi vähintään 4 756 euroa (9. desiilin yläraja) vuonna 2012. Tämä oli 53 prosenttia enemmän kuin vuonna 2000. Vähiten ansaitseva kymmenesosa ansaitsi 2 027 euroa (1. desiilin yläraja) tai vähemmän vuonna 2012, mikä oli 48 prosenttia enemmän kuin vuonna 2000.

Koska ylimmän desiilin ansiot ovat kasvaneet alimman desiilin ansioita nopeammin, on ansioero palkkajakauman ylä- ja alapään välillä kasvanut 2000-luvulla. Vuonna 2012 eniten ansaitseva kymmenesosa ansaitsi vähintään 2,35 kertaa enemmän kuin vähiten ansaitseva kymmenesosa. Vastaava lukema vuonna 2000 oli 2,28.

Vaikka reaalipalkat ovat kasvaneet kaikissa desiililuokissa 2000-2012, kasvu on ajoittunut ajanjaksolle 2000-2008. Kun reaalipalkkojen muutosta tarkastellaan vuosina 2009-2012, huomataan että reaalipalkat ovat laskeneet hieman alimmissa tulodesiileissä ja nousseet muutamia prosentin kymmenyksiä ylimmissä tulodesiileissä.

Muutokset desiili- ja mediaaniansioissa johtuvat palkansaajien ansioiden kasvusta sekä rakenteellisesta muutoksesta, jonka myötä työpaikkoja katoaa ja syntyy.

Taulukko 1. Nimellis- ja reaaliansioiden prosenttimuutos desiileittäin vuosina 2000-2012 ja 2009-2012

  Euroa kuukaudessa vuonna 2012 Nimellinen muutos 2000–2012 Reaalinen muutos 2000–2012 Nimellinen muutos 2009–2012 Reaalinen muutos 2009–2012
1. desiili 2 027 48,2 19,4 7,1 -0,5
2. desiili 2 250 48,2 19,4 7,1 -0,5
3. desiili 2 444 49,6 20,5 7,6 -0,1
4. desiili 2 632 49,3 20,3 7,6 -0,1
5. desiili (mediaani) 2 853 49,9 20,7 7,9 0,2
6. desiili 3 114 50,3 21,1 7,9 0,2
7. desiili 3 453 51,0 21,7 8,4 0,6
8. desiili 3 920 51,2 21,8 8,2 0,5
9. desiili 4 756 52,7 23,1 7,9 0,2

Lähde: Palkkarakenne 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sampo Pehkonen 09 1734 3452, Jukka Pitkäjärvi 09 1734 3356, palkkarakenne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 8.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkarakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0076. 2012, Kokoaikaisen palkansaajan nimellinen mediaaniansio noussut 50 prosenttia 2000-luvulla . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pra/2012/pra_2012_2014-04-08_kat_001_fi.html