Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Den nominella medianlönen för heltidsanställda löntagare har stigit med 50 procent under 2000-talet

Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var medianen av totallönerna för heltidsanställda löntagare 2 853 euro år 2012. År 2000 var motsvarande medianlön 1 904 euro. Den nominella medianlönen har således stigit med 50 procent under 2000-talet. Reellt, dvs. med beaktande av stegringen av prisnivån, steg medianlönen med 21 procent under motsvarande period. Hälften av de heltidsanställda löntagarna tjänar mer än medianlönen och hälften mindre.

Figur 1. Totallöner för heltidsanställda löntagare i 1:a och 9:e decilen samt medianen åren 2000–2012

 Figur 1. Totallöner för heltidsanställda löntagare i 1:a och 9:e decilen samt medianen åren 2000–2012

Den högst avlönade decilen av de heltidsanställda löntagarna tjänade minst 4 756 euro år 2012, dvs. 53 procent mer än år 2000. Den lägst avlönade decilen tjänade 2 027 euro eller mindre år 2012, dvs. 48 procent mer än år 2000.

Eftersom lönerna i den högsta decilen har stigit snabbare än lönerna i den lägsta decilen, har löneskillnaden mellan toppen och botten av lönefördelningen ökat under 2000-talet. År 2012 tjänade den högst avlönade decilen minst 2,35 gånger mer än den lägst avlönade decilen. Motsvarande siffra var 2,28 år 2000.

Även om reallönerna har stigit i alla decilgrupper 2000–2012, har ökningen infallit under perioden 2000–2008. En granskning av förändringen i reallönerna åren 2009–2012 visar att reallönerna har sjunkit något i de lägsta inkomstdecilerna och stigit med ett par tiondelars procent i de högsta inkomstdecilerna.

Förändringarna i decil- och medianlönerna beror på en ökning av löntagarnas löner samt på en strukturell förändring i och med vilken jobb försvinner och tillkommer.

Tabell 1. Procentuell förändring av nominella och reella löner efter decil åren 2000–2012 och 2009–2012

  Euro / månad, år 2012 Nominell förändring 2000–2012 Reell förändring 2000–2012 Nominell förändring 2009–2012 Reell förändring 2009–2012
Decil 1 2 027 48,2 19,4 7,1 -0,5
Decil 2 2 250 48,2 19,4 7,1 -0,5
Decil 3 2 444 49,6 20,5 7,6 -0,1
Decil 4 2 632 49,3 20,3 7,6 -0,1
Decil 5 (median) 2 853 49,9 20,7 7,9 0,2
Decil 6 3 114 50,3 21,1 7,9 0,2
Decil 7 3 453 51,0 21,7 8,4 0,6
Decil 8 3 920 51,2 21,8 8,2 0,5
Decil 9 4 756 52,7 23,1 7,9 0,2

Källa: Lönestrukturstatistik 2012, Statikcentralen

Förfrågningar: Sampo Pehkonen 09 1734 3452, Jukka Pitkäjärvi 09 1734 3356, palkkarakenne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 8.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2012, Den nominella medianlönen för heltidsanställda löntagare har stigit med 50 procent under 2000-talet . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2012/pra_2012_2014-04-08_kat_001_sv.html