Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakennusyritysten liikevaihdon kasvu 4 prosenttia syys-marraskuussa

Rakennusyritysten liikevaihto oli syys-marraskuussa 4 prosenttia edellisvuotista suurempi. Kasvu nopeutui hieman elo-lokakuusta. Marraskuun 2004 liikevaihto oli 11,6 prosenttia edellisvuoden marraskuuta suurempi. Rakennusyritysten liikevaihto lisääntyi vuoden 2003 kesästä alkaen kasvavalla vauhdilla vähennyttyään sitä ennen koko vuoden 2002. Kesän 2004 jälkeen liikevaihdon kasvuvauhti on kuitenkin puolittunut.

Liikevaihdon kuukausittaisissa määrissä on rakennusalalla isojakin vaihteluita. Ne johtuvat osaltaan laskutuskäytännöistä sekä jonkin verran aineiston kertymisestä. Varsinkin vuoden viimeisinä kuukausina tehdään loppulaskutuksia.

kuva

Kolmen kuukauden jaksoja on verrattu edellisen vuoden vastaaviin jaksoihin.

kuva

Rakennusyritysten maksama palkkasumma kasvussa

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman kasvu on noudattanut tähän asti samoja suuntaviivoja kuin liikevaihdon kehitys. Nyt liikevaihdon kasvu näyttäisi hidastuneen, mutta palkkasumma kasvaa edelleen. Loka-joulukuun kasvu oli 9,8 prosenttia. Joulukuun palkkasumma oli 16,7 prosenttia vuoden 2003 joulukuuta suurempi. Vuonna 2004 palkkasumma kasvoi 6,2 prosenttia.

kuva

kuva

Talonrakentaminen

Talonrakennusyritysten liikevaihdon kasvu nopeutui hieman

Talonrakennusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan syys-marraskuussa 4,4 prosenttia korkeampi kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Edellisvuonna saman ajanjakson liikevaihto kasvoi 7,9 prosenttia. Marraskuussa kasvua oli lähes 11 prosenttia.

kuva

Talonrakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi yli 11 prosenttia loka-joulukuussa

Talonrakennusyritysten loka-joulukuussa maksama palkkasumma oli 11,2 prosenttia edellisvuotista suurempi. Talonrakentamisen palkkasumman kasvu lähes pysähtyi vuoden 2002 aikana oltuaan vuosina 2000 ja 2001 yli 10 prosenttia. Vuonna 2003 tapahtui käänne kasvuun ja kasvu on jatkunut joitain pieniä notkahduksia lukuun ottamatta siitä lähtien. Joulukuussa maksettu palkkasumma oli yli 19 prosenttia edellisen joulukuun palkkasummaa suurempi. Mukana lienee maksettuja bonuspalkkoja.

kuva

kuva

Maa- ja vesirakentaminen

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto uudelleen nousuun?

Maa- ja vesirakennusalan yritysten liikevaihto kasvoi syys-marraskuussa 2,9 prosenttia. Kasvu on hidastunut alkuvuoden 2004 parhaimmillaan 15 prosentin kasvusta niin, että lokakuulle kirjattiin yli 3 prosentin lasku. Marraskuulle sen sijaan saatiin 13,9 prosentin kasvu.

kuva

kuva

Maa- ja vesirakennusyritysten maksama palkkasumma edelleen kasvussa

Maa- ja vesirakennusalan yritysten maksama palkkasumma kasvoi loka-joulukuussa 5,7 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Joulukuun palkkasumma oli 8,7 prosenttia edellisvuoden joulukuuta suurempi. Maa- ja vesirakennusalalla palkkasummassa ei tapahtunut yhtä suurta hyppäystä ylöspäin kuin talonrakennusalalla.

Vuonna 2001 palkkasumma kasvoi lähes 7 prosenttia edellisestä vuodesta. Vuonna 2002 kasvua oli vain reilut 2 prosenttia ja vuonna 2003 yli 4 prosenttia. Vuoden 2004 kasvuksi tuli 5,4 prosenttia.

kuva

Rakentamisen liikevaihtoindeksi mittaa rakennusyritysten liikevaihdon kehitystä ja palkkasummaindeksit kuvaavat kalenterikuukauden aikana maksettujen ennakonpidätyksen alaisten palkkojen kehitystä. Indeksien laskennassa käytetään verohallinnon aineistoja, joita täydennetään Tilastokeskuksen suuryritys-tiedustelulla. Indeksit lasketaan erikseen alatoimialoille talonrakentaminen ja maa- ja vesirakentaminen.

Indekseistä ei tehdä painojulkaisua. Tiedot julkaistaan kuukausittain Internetissä osoitteessa www.tilastokeskus.fi/rakentamisenliikevaihtoindeksit ja www.tilastokeskus.fi/palkkasummaindeksit, jossa ne löytyvät Excel-taulukoina.


Päivitetty 15.2.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakentamisen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5919. marraskuu 2004, Rakennusyritysten liikevaihdon kasvu 4 prosenttia syys-marraskuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rlv/2004/11/rlv_2004_11_2005-02-15_kat_001.html