Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakennusyritysten liikevaihdon kasvu lähes 6 prosenttia loka-joulukuussa

Rakennusyritysten liikevaihto oli loka-joulukuussa 5,8 prosenttia edellisvuotista suurempi. Kasvu nopeutui syys-marraskuusta prosentilla. Joulukuun 2004 liikevaihto oli 6 prosenttia edellisvuoden joulukuuta suurempi. Rakennusyritysten liikevaihto lisääntyi vuoden 2003 kesästä alkaen kasvavalla vauhdilla vähennyttyään sitä ennen koko vuoden 2002. Kesän 2004 jälkeen liikevaihdon kasvuvauhti puolittui, mutta näyttäisi nyt uudelleen kiihtyvän.

Liikevaihdon kuukausittaisissa määrissä on rakennusalalla isojakin vaihteluita. Ne johtuvat osaltaan laskutuskäytännöistä sekä jonkin verran aineiston kertymisestä. Varsinkin vuoden viimeisinä kuukausina tehdään suuriakin loppulaskutuksia.

Koko vuonna 2004 liikevaihto kasvoi 7,3 prosenttia. Kasvu on kaksinkertainen verrattuna vuoteen 2003, jolloin kasvua oli 3,4 prosenttia.

Rakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa, 2004

kuva

Kolmen kuukauden jaksoja on verrattu edellisen vuoden vastaaviin jaksoihin.

Rakennusyritysten liikevaihto, trendit

kuva

Rakennusyritysten maksama palkkasumma kasvussa

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman kasvu on noudattanut samoja suuntaviivoja kuin liikevaihdon kehitys. Vaikka liikevaihdon kasvu välillä hidastui, on palkkasumma kasvanut edelleen. Marras-tammikuun kasvu oli 9 prosenttia. Tammikuun 2005 palkkasumma oli 2 prosenttia vuoden 2004 tammikuuta suurempi.

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Rakennusyritysten maksama palkkasumma, trendit

kuva

Talonrakentaminen

Talonrakennusyritysten liikevaihdon kasvu nopeutui

Talonrakennusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan loka-joulukuussa 6,6 prosenttia korkeampi kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Edellisvuonna saman ajanjakson liikevaihto kasvoi 8,7 prosenttia. Joulukuussa kasvua oli 7,5 prosenttia.

Koko vuonna 2004 liikevaihto kasvoi 7,4 prosenttia. Liikevaihdon kasvu verrattuna vuoteen 2003 oli kaksinkertainen.

Talonrakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa, 2004

kuva

Talonrakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi 9,6 prosenttia marras-tammikuussa

Talonrakennusyritysten marras-tammikuussa maksama palkkasumma oli 9,6 prosenttia edellisvuotista suurempi. Talonrakentamisen palkkasumman kasvu lähes pysähtyi vuoden 2002 aikana oltuaan vuosina 2000 ja 2001 yli 10 prosenttia. Vuonna 2003 tapahtui käänne kasvuun ja kasvu on jatkunut joitain pieniä notkahduksia lukuun ottamatta siitä lähtien. Tammikuussa 2005 maksettu palkkasumma oli 1,5 prosenttia edellisen tammikuun palkkasummaa suurempi.

Talonrakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Talonrakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos, %

kuva

Maa- ja vesirakentaminen

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto kasvussa

Maa- ja vesirakennusalan yritysten liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 3,6 prosenttia. Kasvu on hidastunut alkuvuoden 2004 parhaimmillaan 15 prosentin kasvusta niin, että lokakuulle kirjattiin lähes 3 prosentin lasku. Marraskuulle sen sijaan saatiin 14,2 prosentin kasvu ja joulukuullekin 1,2 prosentin kasvu.

Koko vuonna 2004 maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto kasvoi 7,2 prosenttia, joka sekin on lähes kaksinkertainen vuoden 2003 kasvuun verrattuna.

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos %

kuva

Maa- ja vesirakennusyritysten maksama palkkasumma edelleen kasvussa

Maa- ja vesirakennusalan yritysten maksama palkkasumma kasvoi marras-tammikuussa 6,6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Tammikuun 2005 palkkasumma oli 4,1 prosenttia edellisvuoden tammikuuta suurempi.

Vuonna 2001 palkkasumma kasvoi lähes 7 prosenttia edellisestä vuodesta. Vuonna 2002 kasvua oli vain reilut 2 prosenttia ja vuonna 2003 yli 4 prosenttia. Vuoden 2004 kasvu oli 5,4 prosenttia.

Maa- ja vesirakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Kausitasoitusmenetelmän muutos

Tästä julkistamiskerrasta lukien kausitasoitetut aikasarjat palkkasumman osalta on tuotettu Eurostatin suosittelemalla TRAMO/SEATS-menetelmällä aiemmin käytössä olleen X11-menetelmän sijasta. Kausitasoitetut sarjat ja trendit, kauppa- tai työpäiväkorjatut sarjat sekä niistä lasketut muutosprosentit muuttuvat hieman aiemmin julkaistuista. Sarjojen tulkinta ei muutu.

Seuraavalla kerralla myös liikevaihdon osalta siirrytään käyttämään samaa menetelmää.

Rakentamisen liikevaihtoindeksi mittaa rakennusyritysten liikevaihdon kehitystä ja palkkasummaindeksit kuvaavat kalenterikuukauden aikana maksettujen ennakonpidätyksen alaisten palkkojen kehitystä. Indeksien laskennassa käytetään verohallinnon aineistoja, joita täydennetään Tilastokeskuksen suuryritys-tiedustelulla. Indeksit lasketaan erikseen alatoimialoille talonrakentaminen ja maa- ja vesirakentaminen.

Indekseistä ei tehdä painojulkaisua. Tiedot julkaistaan kuukausittain Internetissä osoitteessa www.tilastokeskus.fi/rakentamisenliikevaihtoindeksit ja www.tilastokeskus.fi/palkkasummaindeksit, jossa ne löytyvät Excel-taulukoina.


Päivitetty 15.3.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakentamisen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5919. joulukuu 2004, Rakennusyritysten liikevaihdon kasvu lähes 6 prosenttia loka-joulukuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rlv/2004/12/rlv_2004_12_2005-03-15_kat_001.html