Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakennusyritysten liikevaihdon kasvu 8,6 prosenttia touko-heinäkuussa

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi touko-heinäkuussa 8,6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Huhtikuussa kasvu näytti kokonaan pysähtyvän, mutta toukokuusta alkaen vauhti on jälleen parantunut. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakentamisen liikevaihtokuvaajan ennakkotiedoista.

Tämän vuoden tammi-heinäkuussa rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 10,3 prosenttia edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kasvuvauhti on jonkin verran nopeampaa kuin vuoden 2005 tammi-heinäkuussa.

Liikevaihdon kuukausittaisissa määrissä on rakennusalalla isojakin vaihteluita. Ne johtuvat osaltaan laskutuskäytännöistä sekä jonkin verran aineiston kertymisestä.

Rakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Kolmen kuukauden jaksoja on verrattu edellisen vuoden vastaaviin jaksoihin.

Liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos, %

  Kolmen kuukauden vuosimuutokset, % *)
10-12/2005 1-3/2006 4-6/2006 5-7/2006
Koko rakentaminen 10,1 16,4 5,6 8,6
Talonrakentaminen 9,2 15,2 5,0 8,7
Maa- ja vesirakentaminen 12,5 21,0 7,4 8,4
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Rakennusyritysten liikevaihto, trendit

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman kasvu kesä-elokuussa 6,5 prosenttia

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman kasvu on noudattanut pääosin samoja suuntaviivoja kuin liikevaihdon kehitys. Vuonna 2005 palkkasumma kasvoi jonkin verran liikevaihtoa vähemmän. Sama kehitys näyttää jatkuvan tänä vuonna. Kesä-elokuussa palkkasumman kasvu oli 6,5 prosenttia edellisestä vastaavasta ajanjaksosta. Elokuun 2006 palkkasumma oli 6,6 prosenttia suurempi kuin vuoden 2005 elokuussa.

Palkkasumman kasvun nopeutumiseen vaikuttaa rakennusalan työllisten määrän lisääntyminen, joka alkoi vuoden 2005 alkupuolella. Työllisten määrän kasvu on nyt kuitenkin hidastumaan päin. Kesä-elokuussa kasvua oli 2,3 prosenttia verrattuna vuoden 2005 vastaavaan aikaan. Rakennusalan avoimia työpaikkoja oli tarjolla koko alkuvuoden viime vuotta enemmän.

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Rakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman muutokset, %

Talonrakentaminen

Talonrakennusyritysten liikevaihdon kasvu touko-heinäkuussa 8,7 prosenttia

Talonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi tämän vuoden touko-heinäkuussa 8,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Heinäkuun kasvu oli 9,4 prosenttia.

Kasvun kehitys on ollut 2004 kesän jälkeen vaihtelevaa. Se on nopeutunut ja hidastunut vuoron perään. Tämän vuoden alkukuukausina kasvu kävi lähellä 20 prosenttia, mutta huhtikuussa se putosi nollille. Toukokuusta lähtien se on taas piristynyt. Tammi-heinäkuun liikevaihdon kasvu oli 9,9 prosenttia edellisvuodesta.

Rakennuslupia myönnettiin vuonna 2005 lähes 10 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Myös uudisrakentamisen kuutiomääräiset aloitukset kasvoivat reilut 13 prosenttia. Tämän vuoden tammi-heinäkuussa ovat sekä lupakuutiot että aloitukset ovat kääntyneet miinukselle.

Talonrakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Talonrakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi 7,3 prosenttia kesä-elokuussa

Talonrakennusyritysten kesä-elokuussa maksama palkkasumma oli 7,3 prosenttia edellisvuotista suurempi. Talonrakentamisen palkkasumman kasvu lähes pysähtyi vuoden 2002 aikana oltuaan parina edellisenä vuonna yli 10 prosenttia. Vuonna 2003 tapahtui käänne kasvuun ja kasvu on jatkunut siitä lähtien joitain pieniä notkahduksia lukuun ottamatta.

Elokuun palkkasumma oli 7,1 prosenttia edellisvuoden elokuun palkkasummaa suurempi.

Talonrakennusalan työvoiman määrä kasvoi kesä-elokuussa vajaat 2 prosenttia edellisvuodesta. Eniten työvoima lisääntyi toukokuussa. Avoimia työpaikkoja oli tarjolla koko alkuvuoden reilusti edellisvuotista enemmän, mutta kesäkuusta lähtien työpaikkojen määrä on supistunut.

Talonrakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Talonrakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos, %

Maa- ja vesirakentaminen

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto kasvoi touko-heinäkuussa 8,4 prosenttia

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto kasvoi touko-heinäkuussa 8,4 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Tammi-heinäkuun kasvu oli 11,8 prosenttia.

Maa- ja vesirakennusalan liikevaihto kasvoi vuoden 2004 alkupuoliskolla yli 10 prosentin vauhdilla, mutta loppupuolella vuotta kasvu hidastui. Hidastuminen jatkui keväällä 2005, maaliskuussa käytiin jopa hieman miinuksen puolella, mutta kesästä lähtien kasvu tasaisesti kiihtyi. Tämän vuoden alkukuukausina kuukausittaiset kasvuprosentit olivat jo yli 20 prosenttia, mutta huhtikuun kasvu putosi vajaaseen 5 prosenttiin. Toukokuussa alkaen vauhti on jälleen kiihtynyt. Heinäkuun liikevaihto oli 8,1 prosenttia edellisvuoden heinäkuuta suurempi.

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos %

Maa- ja vesirakennusyritysten maksaman palkkasumma kasvoi 4,5 prosenttia
kesä-elokuussa

Maa- ja vesirakennusalan yritysten maksama palkkasumma kasvoi kesä-elokuussa 4,5 prosenttia edellisestä vastaavasta ajanjaksosta. Tammi-elokuun kasvu oli 5,4 prosenttia.

Palkkasumman kasvu nopeutui syyskuusta 2004 lähtien aina tämän vuoden maaliskuulle saakka. Huhtikuusta 2006 lähtien palkkasumman kasvu on hidastunut.

Maa- ja vesirakennusalan työllisten määrä lisääntyi vuonna 2005 noin 9 prosenttia ja kasvu jatkui tänä vuonna toukokuulle saakka. Kesäkuussa kasvu notkahti, mutta heinäkuussa työvoima lisääntyi runsaasti. Elokuussa työllisten määrä kääntyi jälleen laskuun maa- ja vesirakentamisen sesonkikauden lähestyessä loppuaan.

Maa- ja vesirakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Rakennusyritysten myynnin määrä

Rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 4,4 prosenttia touko-heinäkuussa. Talonrakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 4,9 prosenttia ja maa- ja vesirakennusyritysten 2,1 prosenttia.

Heinäkuussa 2006 rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 4,9 prosenttia vuoden 2005 heinäkuuhun verraten. Talonrakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 5,9 prosenttia ja maa- ja vesirakennusyritysten 2,0 prosenttia.

Yritysten myynnin määrä lasketaan poistamalla liikevaihdosta hintojen muutosten vaikutus. Kustannusten nousu oli tammi-heinäkuussa vajaat 5 prosenttia.

Rakennusyritysten myynnin määräindeksi, trendit

Rakennusyritysten myynnin määräindeksi


Päivitetty 12.10.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakentamisen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5919. heinäkuu 2006, Rakennusyritysten liikevaihdon kasvu 8,6 prosenttia touko-heinäkuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rlv/2006/07/rlv_2006_07_2006-10-12_kat_001.html