Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakennusyritysten liikevaihdon kasvu 8,9 prosenttia kesä-elokuussa

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi kesä-elokuussa 8,9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Huhtikuussa kasvu notkahti, mutta toukokuusta lähtien se on ollut kuukausittain lähes 10 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakentamisen liikevaihtokuvaajan ennakkotiedoista.

Tämän vuoden tammi-elokuussa rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 10,3 prosenttia edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kasvuvauhti on jonkin verran nopeampaa kuin vuoden 2005 tammi-elokuussa.

Liikevaihdon kuukausittaisissa määrissä on rakennusalalla isojakin vaihteluita. Ne johtuvat osaltaan laskutuskäytännöistä sekä jonkin verran aineiston kertymisestä.

Rakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Kolmen kuukauden jaksoja on verrattu edellisen vuoden vastaaviin jaksoihin.

Liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos, %

  Kolmen kuukauden vuosimuutokset, % *)
9-11/05 12/05 - 2/06 3-5/06 6-8/06
Koko rakentaminen 11,7 11,8 9,7 8,9
Talonrakentaminen 11,8 10,0 8,6 8,8
Maa- ja vesirakentaminen 11,3 18,2 14,0 9,0
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Rakennusyritysten liikevaihto, trendit

kuva

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman kasvu heinä-syyskuussa 1,1 prosenttia

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman kasvu on noudattanut pääosin samoja suuntaviivoja kuin liikevaihdon kehitys. Vuonna 2005 palkkasumma kasvoi jonkin verran liikevaihtoa vähemmän. Sama kehitys näyttää jatkuvan tänä vuonna. Heinä-syyskuussa palkkasumman kasvu oli tosin vain 1,1 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Alhainen kasvuprosentti johtuu heinäkuun miinukselle painuneesta palkkasummasta. Syyskuun 2006 palkkasumma oli 4,9 prosenttia suurempi kuin vuoden 2005 syyskuussa.

Palkkasumman kasvun nopeutumiseen vaikuttaa rakennusalan työllisten määrän lisääntyminen, joka alkoi vuoden 2005 alkupuolella. Työllisten määrän kasvu on nyt kuitenkin pysähtynyt. Heinä-syyskuussa kasvua oli 0,5 prosenttia verrattuna vuoden 2005 vastaavaan aikaan. Rakennusalan avoimia työpaikkoja oli tarjolla koko alkuvuoden reilusti viime vuotta enemmän, mutta heinä-syyskuussa työpaikkojen määrä oli vuoden 2005 tasolla.

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Rakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman muutokset, %

kuva

Talonrakentaminen

Talonrakennusyritysten liikevaihdon kasvu kesä-elokuussa 8,8 prosenttia

Talonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi tämän vuoden kesä-elokuussa 8,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Elokuun kasvu oli 8,0 prosenttia.

Kasvun kehitys on ollut 2004 kesän jälkeen vaihtelevaa. Se on nopeutunut ja hidastunut vuoron perään. Tämän vuoden alkukuukausina kasvu kävi lähellä 20 prosenttia, mutta huhtikuussa se putosi nollille. Toukokuusta lähtien se on taas piristynyt. Tammi-elokuun liikevaihdon kasvu oli 9,7 prosenttia edellisvuodesta.

Rakennuslupia myönnettiin vuonna 2005 lähes 10 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Myös uudisrakentamisen kuutiomääräiset aloitukset kasvoivat 12 prosenttia. Tämän vuoden tammi-elokuussa sekä lupakuutiot että aloitukset ovat vuoden 2005 tasolla.

Talonrakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Talonrakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi 0,8 prosenttia heinä-syyskuussa

Talonrakennusyritysten heinä-syyskuussa maksama palkkasumma oli 0,8 prosenttia edellisvuotista suurempi. Pieni kasvuprosentti johtuu varsinkin talonrakennusalalla heinäkuun supistuneesta palkkasummasta, sillä osa heinäkuun palkoista tuli maksuun jo kesäkuun puolella. Syyskuun palkkasumma oli 5,8 prosenttia edellisvuoden syyskuun palkkasummaa suurempi.

Talonrakentamisen palkkasumman kasvu lähes pysähtyi vuoden 2002 aikana oltuaan parina edellisenä vuonna yli 10 prosenttia. Vuonna 2003 tapahtui käänne kasvuun ja kasvu on jatkunut siitä lähtien joitain pieniä notkahduksia lukuun ottamatta.

Talonrakennusalan työvoiman määrä väheni heinä-syyskuussa vajaat 2 prosenttia edellisvuodesta. Avoimia työpaikkoja oli tarjolla koko alkuvuoden reilusti edellisvuotista enemmän, mutta kesäkuusta lähtien työpaikkojen määrä on vaihdellut.

Talonrakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Talonrakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos, %

kuva

Maa- ja vesirakentaminen

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto kasvoi kesä-elokuussa 9 prosenttia

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto kasvoi kesä-elokuussa 9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Tammi-elokuun kasvu oli 12,2 prosenttia.

Maa- ja vesirakennusalan liikevaihto kasvoi vuoden 2004 alkupuoliskolla yli 10 prosentin vauhdilla, mutta vuoden loppupuolella kasvu hidastui. Hidastuminen jatkui keväällä 2005, maaliskuussa käytiin jopa hieman miinuksen puolella, mutta kesästä lähtien kasvu kiihtyi tasaisesti. Tämän vuoden alkukuukausina kuukausittaiset kasvuprosentit olivat jo yli 20 prosenttia, mutta huhtikuun kasvu putosi vajaaseen 5 prosenttiin. Toukokuussa alkaen vauhti on jälleen kiihtynyt. Elokuun liikevaihto oli 8,5 prosenttia edellisvuoden elokuuta suurempi.

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos %

kuva

Maa- ja vesirakennusyritysten maksaman palkkasumma kasvoi 2,1 prosenttia
heinä-syyskuussa

Maa- ja vesirakennusalan yritysten maksama palkkasumma kasvoi heinä-syyskuussa 2,1 prosenttia edellisestä vastaavasta ajanjaksosta. Syyskuussa kasvua oli 2,3 prosenttia ja tammi-syyskuussa 5 prosenttia.

Palkkasumman kasvu nopeutui syyskuusta 2004 lähtien aina tämän vuoden maaliskuulle saakka. Huhtikuusta 2006 lähtien palkkasumman kasvu on jonkin verran hidastunut.

Maa- ja vesirakennusalan työllisten määrä lisääntyi vuonna 2005 noin 9 prosenttia ja kasvu on jatkunut tänä vuonna muutamien kuukausien notkahduksia lukuun ottamatta. Heinä-syyskuussa työllisten määrä kasvoi noin 8 prosenttia.

Maa- ja vesirakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Rakennusyritysten myynnin määrä

Rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 4,7 prosenttia kesä-elokuussa. Talonrakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 5,2 prosenttia ja maa- ja vesirakennusyritysten 2,7 prosenttia.

Elokuussa 2006 rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 4,1 prosenttia vuoden 2005 elokuuhun verraten. Talonrakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 4,7 prosenttia ja maa- ja vesirakennusyritysten 2,1 prosenttia.

Yritysten myynnin määrä lasketaan poistamalla liikevaihdosta hintojen muutosten vaikutus. Kustannusten nousu oli tammi-elokuussa vajaat 5 prosenttia.

Rakennusyritysten myynnin määräindeksi, trendit

kuva

Rakennusyritysten myynnin määräindeksi

kuva


Päivitetty 13.11.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakentamisen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5919. elokuu 2006, Rakennusyritysten liikevaihdon kasvu 8,9 prosenttia kesä-elokuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rlv/2006/08/rlv_2006_08_2006-11-13_kat_001.html