Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 10 prosenttia elo-lokakuussa

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi vuoden 2006 elo-lokakuussa 10,1 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Huhtikuussa kasvu notkahti, mutta toukokuusta lähtien se on vakiintunut noin 10 prosentin kuukausitasolle. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakentamisen liikevaihtokuvaajan ennakkotiedoista.

Vuoden 2006 tammi-lokakuussa rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 10,5 prosenttia edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kasvu on hieman nopeampaa kuin vuoden 2005 tammi-lokakuussa.

Liikevaihdon kuukausittaisissa määrissä on rakennusalalla isojakin vaihteluita. Ne johtuvat osaltaan laskutuskäytännöistä sekä jonkin verran aineiston kertymisestä.

Rakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Kolmen kuukauden jaksoja on verrattu edellisen vuoden vastaaviin jaksoihin.

Liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos, %

  Kolmen kuukauden vuosimuutokset, % *)
11/05-1/06 2-4/06 5-7/06 8-10/06
Koko rakentaminen 10,6 11,4 9,1 10,1
Talonrakentaminen 8,9 10,2 8,7 9,6
Maa- ja vesirakentaminen 16,0 16,7 10,1 11,6
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Rakennusyritysten liikevaihto, trendit

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman kasvu syys-marraskuussa 7,6 prosenttia

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman kasvu on noudattanut pääosin samoja suuntaviivoja kuin liikevaihdon kehitys. Vuonna 2005 palkkasumma kasvoi jonkin verran liikevaihtoa vähemmän. Sama kehitys jatkui vuonna 2006. Syys-marraskuussa palkkasumman kasvu oli 7,6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Marraskuun 2006 palkkasumma oli 8,4 prosenttia suurempi kuin vuoden 2005 marraskuussa.

Palkkasumman kasvun nopeutumiseen vaikuttaa rakennusalan työllisten määrän lisääntyminen, joka alkoi vuoden 2005 alkupuolella. Vaikka työllisten määrän kasvu pysähtyi elo-lokakuussa 2006 ja kääntyi vajaan prosentin laskuun verrattuna vuoden 2005 vastaavaan aikaan verrattuna, kasvoi työllisten määrä taas syys-marraskuussa lähes kaksi ja puoli prosenttia edellisen vuoden vertailuajankohtaan nähden. Rakennusalan avoimia työpaikkoja oli tarjolla vielä jonkin verran edellisvuotta enemmän.

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Rakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman muutokset, %

Talonrakentaminen

Talonrakennusyritysten liikevaihdon kasvu elo-lokakuussa 9,6 prosenttia

Talonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi vuoden 2006 elo-lokakuussa 9,6 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Lokakuun kasvu oli 11,3 prosenttia.

Kasvun kehitys on ollut 2004 kesän jälkeen vaihtelevaa. Se on nopeutunut ja hidastunut vuoron perään. Vuoden 2006 alkukuukausina kasvu kävi lähellä 20 prosenttia, mutta huhtikuussa se putosi nollille ja toukokuusta lähtien se on taas piristynyt. Tammi-lokakuun liikevaihdon kasvu oli 9,8 prosenttia edellisvuodesta.

Rakennuslupia myönnettiin vuonna 2005 lähes 10 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Myös uudisrakentamisen kuutiomääräiset aloitukset kasvoivat 12 prosenttia. Vuoden 2006 tammi-lokakuussa lupakuutiot lisääntyivät 5 prosenttia. Aloitukset sen sijaan painuivat prosentin miinukselle.

Talonrakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Talonrakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi lähes 8 prosenttia syys-marraskuussa

Talonrakennusyritysten syys-marraskuussa 2006 maksama palkkasumma oli 7,8 prosenttia edellisvuotista suurempi. Marraskuun palkkasumma oli 8,0 prosenttia edellisvuoden marraskuun palkkasummaa suurempi.

Talonrakentamisen palkkasumman kasvu lähes pysähtyi vuoden 2002 aikana oltuaan parina edellisenä vuonna yli 10 prosenttia. Vuonna 2003 tapahtui käänne kasvuun ja kasvu on jatkunut siitä lähtien joitain pieniä notkahduksia lukuun ottamatta.

Talonrakennusalan työvoiman määrä kasvoi syys-marraskuussa 2 prosenttia edellisvuodesta. Avoimia työpaikkoja oli tarjolla koko alkuvuoden reilusti edellisvuotista enemmän, mutta kesäkuusta lähtien työpaikkojen määrä on vaihdellut.

Talonrakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Talonrakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos, %

Maa- ja vesirakentaminen

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto kasvoi elo-lokakuussa 11,6 prosenttia

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto kasvoi vuoden 2006 elo-lokakuussa 11,6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Tammi-lokakuun kasvu oli 12,5 prosenttia.

Maa- ja vesirakennusalan liikevaihto kasvoi vuoden 2004 alkupuoliskolla yli 10 prosentin vauhdilla, mutta loppupuolella vuotta kasvu hidastui. Hidastuminen jatkui keväällä 2005, maaliskuussa käytiin jopa hieman miinuksen puolella, mutta kesästä lähtien kasvu kiihtyi tasaisesti. Vuoden 2006 alkukuukausina kuukausittaiset kasvuprosentit olivat jo yli 20 prosenttia, mutta huhtikuun kasvu putosi vajaaseen 6 prosenttiin. Toukokuussa alkaen vauhti on jälleen jonkin verran nopeutunut. Lokakuun liikevaihto oli 16,2 prosenttia edellisvuoden lokakuuta suurempi.

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos %

Maa- ja vesirakennusyritysten maksaman palkkasumma kasvoi 7 prosenttia
syys-marraskuussa

Maa- ja vesirakennusalan yritysten maksama palkkasumma kasvoi vuoden 2006 syys-marraskuussa 7,0 prosenttia edellisestä vastaavasta ajanjaksosta. Marraskuussa kasvua oli 9,4 prosenttia ja tammi-marraskuussa 6,0 prosenttia.

Palkkasumman kasvu nopeutui syyskuusta 2004 lähtien aina maaliskuulle 2006 saakka. Huhtikuusta 2006 lähtien palkkasumman kasvu on ollut vaihtelevaa.

Maa- ja vesirakennusalan työllisten määrä lisääntyi vuonna 2005 noin 9 prosenttia ja kasvu on jatkunut vuonna 2006 muutamien kuukausien notkahduksia lukuun ottamatta. Syys-marraskuussa työllisten määrä kasvoi noin 5 prosenttia.

Maa- ja vesirakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Rakennusyritysten myynnin määrä

Rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 6,2 prosenttia elo-lokakuussa. Talonrakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 6,3 prosenttia ja maa- ja vesirakennusyritysten 6,0 prosenttia.

Lokakuussa 2006 rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 8,7 prosenttia vuoden 2005 lokakuuhun verraten. Talonrakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 8,2 prosenttia ja maa- ja vesirakennusyritysten 10,9 prosenttia.

Yritysten myynnin määrä lasketaan poistamalla liikevaihdosta hintojen muutosten vaikutus. Kustannusten nousu oli tammi-lokakuussa 4,4prosenttia.

Rakennusyritysten myynnin määräindeksi, trendit

Rakennusyritysten myynnin määräindeksi


Päivitetty 16.1.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakentamisen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5919. lokakuu 2006, Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 10 prosenttia elo-lokakuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rlv/2006/10/rlv_2006_10_2007-01-16_kat_001.html