Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakennusyritysten kolmannen neljänneksen liikevaihto supistui lähes 16 prosenttia

Rakennusyritysten liikevaihto väheni vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä 15,6 prosenttia vuoden 2008 vastaavasta ajanjaksosta. Eniten supistui talonrakentamisen toimiala, jonka liikevaihto supistui 17,9 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Erikoistuneen rakennustoiminnan liikevaihto väheni 15,9 prosenttia ja maa- ja vesirakentaminen 8,6 prosenttia vuoteen 2008 verrattuna. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakentamisen liikevaihtokuvaajan ennakkotiedoista.

Liikevaihdon kuukausittaisissa määrissä on rakennusalalla isojakin vaihteluita. Ne johtuvat osaltaan laskutuskäytännöistä sekä jonkin verran aineiston kertymisestä.

Rakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Kolmen kuukauden jaksoja on verrattu edellisen vuoden vastaaviin jaksoihin.

Liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos, %

  Kolmen kuukauden vuosimuutokset, % 1)
10-12/08 1-3/09 4-6/09 7-9/09
Koko rakentaminen 0,6 -12,8 -19,8 -15,6
Talonrakentaminen -7,1 -19,5 -24,5 -17,9
Maa- ja vesirakentaminen 12,6 -1,2 -11,3 -8,6
Erikoistunut rakennustoiminta 4,9 -8,5 -17,3 -15,9
1) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden
arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Rakennusyritysten liikevaihto, trendit

Tilastokeskuksen kausitasoitusmalleissa on eräillä toimialoilla sallittu ns. tasomuutokset. Tarkempaa tietoa kausitasoituskäsittelyn muutoksista löytyy katsauksen lopusta.

Rakennusyritysten maksama palkkasumma vuoden kolmannella neljänneksellä väheni 3 prosenttia

Rakennusyritysten maksama kolmannen vuosineljänneksen palkkasumma oli 3 prosenttia pienempi kuin vuoden 2008 vastaavana ajankohtana. Eniten väheni talonrakentamisen toimialalla maksettu palkkasumma, joka oli supistunut 5,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä.

Syyskuussa palkkasumma rakentamisen toimialalla väheni 3,5 prosenttia vuoden 2008 syyskuusta.

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Talonrakentaminen

Talonrakennusyritysten liikevaihto väheni kolmannella neljänneksellä lähes 18 prosenttia

Talonrakennusyritysten liikevaihto väheni vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä 17,9 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden.

Talonrakennusyritysten liikevaihto väheni heinä- ja elokuussa runsaat 17 prosenttia vuoden 2008 vastaaviin kuukausiin verrattuna. Syyskuun liikevaihto talonrakentamisen toimialalla supistui edellisiä kuukausia hieman enemmän, liikevaihto oli lähes 19 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.

Talonrakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Talonrakennusyritysten kolmannella neljänneksellä maksama palkkasumma supistui runsaat 5 prosenttia

Talonrakennusyritysten vuoden 2009 kolmannen neljänneksen palkkasumma oli 5,5 prosenttia vuoden takaista vastaavaa ajanjaksoa pienempi.

Heinäkuussa 2009 talonrakentamisen toimialalla palkkasumma kasvoi 4,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Elokuussa palkkasumma väheni 13,5 ja syyskuussa 8 prosenttia vuoden 2008 vastaaviin kuukausiin verrattuna.

Talonrakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Maa- ja vesirakentaminen

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto väheni 8,6 prosenttia kolmannella neljänneksellä

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon kasvu taittui vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä, jolloin vähenemistä oli prosentin verran, toisen neljänneksen vähennys oli huomattavampi, runsaat 11 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Liikevaihto maa- ja vesirakentamisen toimialalla supistui kolmannella neljänneksellä 8,6 prosenttia vuoden takaisesta.

Kuukausitasolla liikevaihto supistui vähiten heinäkuussa, jolloin vähenemistä oli 4,1 prosenttia. Elokuussa maa- ja vesirakentamisen liikevaihto väheni 14,0 prosenttia ja syyskuussa 7,3 prosenttia edellisen vuoden vastaaviin ajankohtiin verrattuna.

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Maa- ja vesirakennusyritysten maksama palkkasumma väheni vajaan prosentin vuoden kolmannella neljänneksellä

Vuoden 2009 heinä-syyskuun palkkasumma supistui 0,4 prosenttia vuoden takaiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Heinäkuussa 2009 maa- ja vesirakentamisen palkkasumma kasvoi 4,2 prosenttia vuoden 2008 heinäkuusta. Elokuussa palkkasumma kääntyi laskuun, vähenemistä oli 8,5 prosenttia. Syyskuussa maa- ja vesirakentamisen toimialalla palkkasumma kasvoi 5,7 prosenttia vuoden 2008 vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Maa- ja vesirakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Erikoistunut rakennustoiminta

Erikoistuneen rakennustoiminnan liikevaihto väheni lähes 16 prosenttia vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä

Erikoistuneen rakennustoiminnan liikevaihto väheni vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä 15,9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Heinäkuussa erikoistuneen rakennustoiminnan liikevaihto väheni 14 prosenttia, elokuussa 20,6 ja syyskuussa 13,3 prosenttia edellisen vuoden vastaaviin ajankohtiin verrattuna.

Erikoistuneen rakennustoiminnan liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Erikoistuneen rakennustoiminnan maksama palkkasumma väheni 2,3 prosenttia edellisvuodesta vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä

Vuoden 2009 heinä-syyskuussa palkkasumma supistui 2,3 prosenttia vuoden takaiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Heinäkuussa 2009 erikoistuneen rakentamisen palkkasumma kasvoi 5,6 prosenttia vuoden 2008 heinäkuusta. Elokuussa palkkasumma kääntyi laskuun, vähenemistä oli 9,9 prosenttia ja syyskuussa 3 prosenttia vuoden 2008 vastaaviin ajankohtiin verrattuna.

Erikoistuneen rakennustoiminnan maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Rakennusyritysten myynnin määrä kääntynyt selvään laskuun

Rakennusyritysten myynnin määrä vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä oli 12,8 prosenttia vuotta aiempaa pienempi.

Talonrakennusyritysten myynnin määrä väheni alatoimialoista eniten, 15,2 prosenttia. Erikoistuneen rakennustoiminnan myynnin määrä supistui13,2 ja maa- ja vesirakennusyritysten 4,5 prosenttia vuoden 2008 kolmanteen neljännekseen verrattuna.

Syyskuussa 2009 rakennusyritysten myynnin määrä väheni 10,7 prosenttia vuoden 2008 syyskuuhun verrattuna. Talonrakennusyritysten myynnin määrä supistui syyskuussa 15,2 prosenttia, maa- ja vesirakennusyritysten 3,1 ja erikoistuneen rakennustoiminnan myynnin määrä 9,4 prosenttia vuoden 2008 vastaaviin kuukausiin verrattuna.

Yritysten myynnin määrä lasketaan jakamalla liikevaihtoindeksi hintaindeksillä eli poistamalla liikevaihdon indeksisarjasta hintojen muutosten vaikutus.

Rakennusyritysten myynnin määräindeksi, trendit

Kausitasoitusmalleja tarkennettu

Syyskuun liikevaihtokuvaajien laskennan yhteydessä on tarkennettu käytettyjä kausitasoitusmalleja. Muutokset vaikuttavat kausitasoitettuihin ja trendisarjoihin, mutta niillä ei ole vaikutusta alkuperäisiin ja työpäiväkorjattuihin aikasarjoihin. Siten alkuperäisistä sarjoista lasketut muutosprosentit ovat tarkentuneet vain vähän ja siihen on ollut syynä lähdeaineistojen täydentyminen.

Tilastokeskus on ottanut käyttöön tasomuutokset eräiden toimialojen kausitasoitusmalleissa. Se muuttaa kausitasoitetun ja trendiaikasarjan kehitystä merkittävästi vuosina 2008-2009. Ilman tasomuutoksia pudotus ei näkyisi yhtä jyrkkänä vuosien 2008-2009 vaihteessa. Tasomuutos on tehty talonrakentamisen toimialalle kausitasoitettuun ja trendisarjaan. Tarkempaa tietoa kausitasoituskäsittelyn muutoksista: http://tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/2009/tiedote_019_2009-12-08.html. Kausitasoitetut ja trendiaikasarjat tarkentuvat aina uusien havaintojen myötä riippumatta alkuperäisen aikasarjan tarkentumisesta. Erityisesti tämän kaltaisessa poikkeuksellisessa taloustilanteessa kausitasoitetut tiedot ovat epävarmempia kuin normaalisti.

Lähde: Tilastokeskus

Määritelmät:

liikevaihtoindeksi Indeksi kuvaa rakennusyritysten liikevaihdon kuukausittaista kehitystä. Tarkasteltava muuttuja on kotimaan liikevaihto, joka muodostuu kotimaan arvonlisäveronalaisesta myynnistä.
palkkasummaindeksi Palkkasummaindeksit kuvaavat palkkasumman kehittymistä toimialoittain ja koko talouden tasolla. Palkkasummaindeksin lähtötietoina ovat kalenterikuukauden aikana maksetut palkat, joiden perusteella maksetaan työnantajan sosiaaliturvamaksua, ja joista tehdään ennakonpidätys. Palkan määrä on palkkojen bruttomäärä. Palkkasummasta on poistettu optioiden vaikutus.
vuosimuutos Vuosimuutos kuvaa muutosta edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.
kolmen kuukauden liukuva muutos Muutos lasketaan vertaamalla kolmen kuukauden indeksien summaa edellisvuoden vastaavan ajanjakson summaan
Myynnin määräindeksi Rakennusyritysten myynnin määrä mittaa koko rakentamisen toimialan tuotannon kehitystä. Indeksi kuvaa tuotannon määrän suhteellista muutosta verrattuna perusvuoden tuotannon keskiarvoon. Indeksi lasketaan jakamalla liikevaihtoindeksi hintaindeksillä eli poistamalla liikevaihdon indeksisarjasta hintojen muutosten vaikutus.

Päivitetty 15.12.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakentamisen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5919. syyskuu 2009, Rakennusyritysten kolmannen neljänneksen liikevaihto supistui lähes 16 prosenttia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rlv/2009/09/rlv_2009_09_2009-12-15_kat_001.html