Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys 2012–2016

Rikos 2012 2013 2014 2015 2016
1) RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ 860 692 869 402 828 296 819 012 823 449
2) Rikoslakirikokset 491 846 489 765 482 050 474 377 466 857
3) Rikokset A-F 425 421 424 786 417 898 413 233 411 725
A Omaisuusrikokset 237 609 240 547 241 326 236 323 230 174
Murrot yhteensä 35 046 32 514 33 972 34 106 33 251
Asuntomurrot 6 281 5 749 6 363 5 985 5 300
-vapaa-ajanasunnosta 1 478 1 791 1 840 1 683 1 227
-muusta asunnosta 4 803 3 958 4 523 4 302 4 073
Liikemurrot 4 001 3 843 4 044 4 079 3 329
Moottoriajoneuvomurrot 10 738 9 597 9 253 9 441 8 654
Muut murrot 14 026 13 325 14 312 14 601 15 968
Moottoriajoneuvon luvattomat käytöt ja anastukset, moottorikulkuneuvon käyttövarkaudet yhteensä 8 815 7 963 7 773 7 454 6 700
Ryöstöt yhteensä 1 616 1 524 1 689 1 550 1 673
-törkeä ryöstö 218 196 216 266 277
Vahingonteot yhteensä 44 417 43 375 42 516 37 619 35 170
- törkeä vahingonteko 239 266 253 254 300
Kavallukset yhteensä 3 272 3 574 3 075 2 912 2 924
-törkeä kavallus 374 358 372 362 395
Petokset yhteensä 20 946 22 835 23 515 26 091 25 065
-törkeä petos 1 052 1 100 1 351 1 458 1 422
Maksuvälinepetokset yhteensä 6 231 7 607 7 771 10 913 15 124
-törkeä maksuvälinepetos 127 123 123 193 161
B Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 40 853 38 026 35 236 36 239 36 094
Tappo, murha tai surma 89 95 101 96 78
Tapon, murhan tai surman yritys 350 264 327 299 311
Pahoinpitelyt yhteensä 38 231 35 515 32 928 33 874 33 769
- törkeä pahoinpitely 1 874 1 791 1 645 1 563 1 592
C Seksuaalirikokset 3 511 3 310 3 001 2 972 3 327
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 1 567 1 657 1 416 1 230 1 242
Raiskaus 1 009 975 1 009 1 052 1 160
D Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan 14 361 13 700 12 592 12 880 13 399
Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 1 852 1 682 1 704 1 718 1 883
Haitanteko virkamiehelle 2 183 1 916 1 863 1 810 1 852
E Eräät liikennerikokset 48 005 45 251 45 557 44 940 44 759
Rattijuopumukset yhteensä 19 134 17 994 17 608 17 638 17 308
- törkeä rattijuopumus 10 333 9 001 8 304 7 816 7 285
F Muut rikokset 81 082 83 952 80 186 79 879 83 972
Huumausainerikokset yhteensä 20 102 22 656 21 781 23 400 25 082
- törkeä huumausainerikos 1 025 1 237 1 161 1 070 1 179
Alkoholirikos/Alkoholirikkomus 4 601 4 474 3 686 3 195 2 876
4) Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus 435 271 444 616 410 398 405 779 411 724
- nopeusrajoituksen rikkominen 1) 288 904 315 849 293 752 291 000 299 336
1) Liikenneturvallisuuden vaarantamisina, törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina ja liikennerikkomuksina rekisteröidyt nopeusrajoitusten rikkomiset.

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2016, tietoon tullut rikollisuus. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 23.3.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. Viranomaisten tietoon tullut rikollisuus 2016, Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys 2012–2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rpk/2016/13/rpk_2016_13_2017-03-23_tau_001_fi.html