Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.2.2018

Huumausaineiden käytön toteavat tutkimukset kasvussa

Tilastokeskuksen tietojen mukaan poliisi, tulli ja rajavartiolaitos käyttivät vuonna 2017 pakkokeinoja 195 800 kertaa. Määrä oli 1 700 pakkokeinoa (0,9 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Pakkokeinoista runsas neljännes oli poliisilakiperusteisia kiinniottoja (ns. päihtyneen säilöönottoja). Muut pakkokeinolajit liittyivät lähes aina syylliseksi epäillyn syyllisyyden tutkimiseen tai rikosprosessin turvaamiseen. Huumausaineiden toteamiseksi tehtävien humalatilan tutkimusten määrä kasvoi 16,9 prosenttia.

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen pakkokeinot 2008–2017

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen pakkokeinot 2008–2017

Poliisi käytti vuonna 2017 pakkokeinoja 188 000 kertaa. Tämä on 96 prosenttia kaikista käytetyistä pakkokeinoista. Tulli käytti pakkokeinoja 5 900 kertaa (3 prosenttia) ja rajavartiolaitos 1 800 kertaa (1 prosentti). Tullin ja rajavartiolaitoksen osuudet olivat pieniä kaikissa merkittävimmissä pakkokeinoryhmissa. Takavarikoista tulli ja rajavartiolaitos suorittivat vajaa viidenneksen.

Vapauteen kohdistuvat pakkokeinot

Vuonna 2017 kiinniottoja tehtiin 22 900, mikä on 800 tapausta (3,4 prosenttia) edellisvuotta vähemmän. Pidätysten määrä oli 8 800, mikä on 700 tapausta (7,6 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vangitsemisia suoritettiin 2 150, mikä on 200 tapausta (7,6 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2016 ja 5,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2015. Matkustuskieltoja määrättiin 460, mikä on 27,7 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2016 ja 22,6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2015.

Vuoden 2016 alussa tuli voimaan ulkomaalaisen säilöönottoa koskeva pakkokeino. Näitä ulkomaalaisen säilöönottoja tehtiin 1 500 vuoden 2017 aikana, mikä on 37,3 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Yleisin syy ulkomaalaisen säilöönotolle oli se, että ulkomaalainen piileskelemällä tai pakenemalla tai muutoin vaikeuttaisi itseään koskevan päätöksenteon valmistelua tai täytäntöönpanoa. Tämä oli perusteena noin 1 200 tapauksessa. Toinen yleinen peruste säilöönotolle oli epäily ulkomaalaisen tekemästä rikoksesta ja säilöönotto on tarpeen maasta poistamispäätöksen valmistelun tai täytäntöönpanon turvaamiseksi. Tätä perustetta käytettiin noin 230 kertaa. Ulkomaalaisen säilöönotto päättyy yleisimmin käännyttämisen täytäntöönpanoon: 1 061 kertaa vuonna 2017. Ulkomaalaisen säilöönotoista vajaat 40 prosenttia kesti alle kaksi vuorokautta. Säilöönotoista yli kuukauden kesti noin 13 prosenttia.

Päihtyneen säilöönotot ovat viime vuosina vähentyneet. Vuonna 2017 suoritettiin 54 600 päihtyneen säilöönottoa, mikä on 2 000 tapausta (3,5 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2016. Päihtyneen säilöönotot ovat poliisilakiperusteisia pakkokeinoja, joissa pakkokeinon kohdetta ei yleensä epäillä rikoksesta, vaan pakkokeinoa käytetään henkilön tai hänen ympäristönsä turvallisuuden varmistamiseksi.

Vapauteen kohdistuvista pakkokeinoista suurin osa kohdistui Suomen kansalaisiin. Poliisilakiperusteiset kiinniotot ovat usein päihtyneen säilöönottoja, mutta tähän ryhmään kuuluu myös muita koti- tai julkisrauhan turvaamiseksi tehtyjä väliaikaisia kiinniottoja. Kansalaisuustieto perustuu poliisin kirjaukseen.

Vapauteen kohdistuvat pakkokeinot kansalaisuuden mukaan 2017

Kansalaisuus Yhteensä Kiinniotto Pidätys Vangitseminen Ulkomaalaisen säilöönotto Matkustuskielto Poliisilakiperusteinen kiinniotto/ päihtyneen säilöönotto
Suomi 76 219 18 246 6 976 1 554 0 394 49 049
Viro 3 015 1 097 258 62 214 2 1 382
Irak 1 786 602 225 60 235 7 657
Romania 1 148 335 278 99 147 3 286
Venäjä 1 005 347 150 51 67 12 378
Somalia 797 142 34 3 18 0 600
Ruotsi 533 144 85 31 4 10 259
Afganistan 490 137 42 8 87 2 214
Gambia 297 138 33 8 94 1 23
Liettua 268 78 74 43 11 1 61
Latvia 261 100 28 11 10 0 112
Valko-Venäjä 235 100 53 9 51 0 22
Georgia 217 84 43 15 53 0 22
Puola 207 53 24 6 8 1 115
Marokko 202 74 26 10 50 1 41
Ei tiedossa 197 63 14 10 13 0 97
Kansalaisuutta vailla oleva 178 70 13 2 28 2 63
Bulgaria 172 51 39 8 17 0 57
Iran 163 47 37 18 8 7 46
Algeria 148 57 16 7 34 1 33
Nigeria 144 60 15 7 50 2 10
Turkki 144 60 16 4 28 1 35
Ukraina 138 53 24 2 10 1 48
Syyria 116 36 15 5 7 0 53
Albania 108 35 24 19 25 0 5
Muut 2 137 667 237 91 210 14 918

Kiinnioton, pidätyksen ja ulkomaalaisen säilössäpidon päättymisperuste 2016 ja 2017

Päättymisperuste 2016 2017
Yhteensä 34 275 33 154
Kiinniotto tai pidätys yhteensä 33 189 31 663
-Vapaa 27 009 25 569
-Passitus 4 089 3 978
-Asiavaihto 539 502
-Kuollut 2 1
-Karkotus 18 29
-Käännytys 1 040 1 168
-Luovutus 26 25
-Karkasi 5 5
-Siirto 461 386
Ulkomaalaisen säilöönotot yhteensä 1 086 1 491
-Käännyttämisen täytäntöönpano 815 1 061
-Maastapoistamispäätöksen täytäntöönpano 46 62
-Säilössäpitämisen edellytyksiä ei enää ole muusta syystä 164 290
-Ulkomaalaisen säilöönotto edelleen voimassa 61 78

Muut pakkokeinot

Vuoden 2014 alussa tuli voimaan uusia pakkokeinoja: laite-etsintä ja paikan etsintä. Laite-etsinnällä tarkoitetaan etsintää, joka kohdistuu tietokoneessa, telepäätelaitteessa tai muussa vastaavassa teknisessä laitteessa tai tietojärjestelmässä olevaan tietosisältöön. Vuonna 2017 laite-etsintöjä suoritettiin 5 900, mikä on 2,4 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Paikan etsinnällä tarkoitetaan etsintää, joka toimitetaan muualla kuin yleisellä paikalla, mutta ei kotona. Paikan etsintöjä suoritettiin 6 800, joista valtaosa suoritettiin takavarikoitavan esineen tai omaisuuden löytämiseksi. Edellisvuoteen verrattuna paikan etsintöjä suoritettiin 7,6 prosenttia enemmän.

Henkilötarkastusten ja henkilökatsastusten sekä niihin mahdollisesti liittyvien takavarikkojen määrä lisääntyi 4,5 prosenttia edellisvuodesta. Niitä tehtiin 29 500 vuonna 2017. Henkilökatsastuksia tehtiin mm. rikoksesta epäillyn dna-tunnisteen määrittämiseksi. Takavarikkoja ja niiden yhteydessä mahdollisesti suoritettuja kotietsintöjä tehtiin 37 800, mikä on 500 tapausta (1,2 prosenttia) vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kotietsintöjen ja takavarikoiden määrä on vuoteen 2013 verrattuna vähentynyt huomattavasti, sillä osa niistä kirjataan nykyisin paikan etsintänä tai laite-etsintänä.

Määrättyjen lähestymiskieltojen määrä jatkoi laskuaan. Vuonna 2017 lähestymiskieltoja määrättiin 1 530, mikä on 3,6 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin ja 11,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2015.

Naisiin kohdistettiin 25 200 pakkokeinoa eli 12,9 prosenttia kaikista pakkokeinoista. Naisten osuudet olivat pieniä kaikissa pakkokeinolajeissa. Naisiin kohdistuneista pakkokeinoista 31,8 prosenttia oli päihtyneen säilöönottoja ja 14,3 prosenttia henkilökatsastuksia ja takavarikkoja. Vajaa 8 prosenttia pakkokeinoista ei kohdistunut henkilöihin vaan esim. oikeushenkilöihin tai tiloihin.

Tutkimukset huumaavien aineiden käytön toteamiseksi kasvaneet

Vuonna 2017 humalatilan tutkimisia tarkkuusalkometrillä tehtiin 7 400, mikä oli 400 tapausta (5,4 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2016. Verikokeesta tehtyjen humalatilan tutkimusten määrä vuonna 2017 oli 12 500, mikä oli 800 tapausta (6,8 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2017. Huumausaineiden toteamiseksi tehtävät humalatilan tutkimukset lisääntyivät 16,9 prosenttia ja verenalkoholin toteamiseksi tehdyt tutkimukset vähenivät 1,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Liikennejuopumustutkimukset 2016 ja 2017

Tutkinta/vuosi 2016 2017
Hengitysilma 7 790 7 369
Humalatilan tutkimuspyyntö 11 662 12 456
Joista    
...Verenalkoholi 6 576 6 493
...Huumausaineet 6 555 7 665
...Jälkinauttiminen 1 461 1 365
...Humalatilan teoreettinen lausunto 199 192

Humalatilan tutkintaan johtanut kiinnijäämisen syy ja ajoneuvo 2017

  Yhteensä Muu syy Ratsia Ilmianto Poikkeava ajotapa Liikennevahinko Muu liikennerikkomus Muu rikos Ylinopeus
Yhteensä 19 825 5 206 4 292 4 025 1 985 1 812 1 034 895 576
Henkilöauto 16 845 4 542 3 570 3 424 1 694 1 533 868 699 515
Pakettiauto 1 106 253 342 232 78 83 53 42 23
Mopo 659 149 83 138 125 68 58 33 5
Vesiliikenne 316 85 137 46 21 11 4 4 8
Moottoripyörä 273 49 44 38 26 58 18 20 20
Kuorma-auto, rekka 257 54 79 66 21 14 11 8 4
Muu ajoneuvo 117 23 12 30 12 22 8 9 1
Traktori, kaivinkone, tiehöylä 87 15 10 35 4 11 6 6 0
Ei liikennejuopumus 82 14 1 3 0 0 0 64 0
Moottorikelkka 49 13 6 6 4 9 8 3 0
Linja-auto 10 4 1 4 0 1 0 0 0
Erikoisauto 10 2 5 3 0 0 0 0 0
Jalankulkija 8 2 0 0 0 0 0 6 0
Polkupyörä 5 1 1 0 0 2 0 1 0

Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilasto ja pakkokeinot -tilasto yhdistettiin maaliskuussa 2015. Tätä aiemmin julkaistut tiedot löytyvät tilastojen vanhoilta kotisivuilta. Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilaston www-sivut: http://www.tilastokeskus.fi/til/polrik/index.html ja Pakkokeinot-tilaston www-sivut: http://tilastokeskus.fi/til/pkei/index.html


Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2017. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (299,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 28.2.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. Pakkokeinot 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rpk/2017/14/rpk_2017_14_2018-02-28_tie_001_fi.html