Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.2.2018

Undersökningar för att konstatera användning av narkotika ökar

Enligt Statistikcentralens uppgifter använde polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet tvångsmedel i 195 800 fall år 2017. Detta var 1 700 fall (0,9 procent) färre än året innan. Av tvångsmedlen gällde en dryg fjärdedel gripande enligt polislagen (s.k. tagande i förvar av en berusad person). Vid övriga typer av tvångsmedel var det nästan alltid fråga om att pröva den misstänktas skuld eller att skydda straffprocessen. Antalet undersökningar av berusningstillstånd som görs för att konstatera användning av narkotika ökade med 16,9 procent.

Polisens, tullens och gränsbevakningsväsendets tvångsmedel 2008–2017

Polisens, tullens och gränsbevakningsväsendets tvångsmedel 2008–2017

Källa: Brott och tvångsmedel 2017. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (109,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 28.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brott och tvångsmedel [e-publikation].
ISSN=2342-916X. Tvångsmedel 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rpk/2017/14/rpk_2017_14_2018-02-28_tie_001_sv.html