Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.5.2019

Ulkomaalaiset suomalaisia useammin epäiltynä rikoksista

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2018 poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli 443 500 rikoslakirikosta. Selvitettyihin 273 600 rikoslakirikokseen syylliseksi epäiltyjä oli 297 600, joista 34 200 oli ulkomaalaisia. Vuosien 2017 ja 2018 ikä- ja sukupuolivakioitujen lukujen mukaan ulkomaalaisia epäillään rikoksesta 1,2 kertaa suomalaisia useammin.

Ulkomaalaisten miesepäiltyjen rikollisuuden taso suomalaisiin verrattuna*

Ulkomaalaisten miesepäiltyjen rikollisuuden taso suomalaisiin verrattuna*
*Montako kertaa useammin ulkomaalainen mies on epäiltynä suomalaiseen mieheen verrattuna (Suomi=1). Kuviossa huomioitu vain Suomen väestöön kuuluvat kansalaisuuksittain. Turvapaikanhakijat eivät kuulu väestöön.

Rikostilastoissa selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäilty lasketaan yleensä mukaan yhtä monta kertaa kuin hän on epäiltynä samasta tai eri rikoksesta vuoden aikana. Tästä syystä suora vertailu eri kansalaisuuksien välillä on vaikeaa. Epäillyt voidaan laskea myös päärikossäännön mukaan, mutta tällöin useita pienempiä rikoksia jäisi näkymättä.

Seuraavassa on esitetty epäiltyjen lukuja siten, että epäilty on huomioitu kerran vuodessa samasta rikoksesta. Eli jos sama henkilö on syyllistynyt kahteen pahoinpitelyyn ja yhteen raiskaukseen, hän näkyy seuraavassa tarkastelussa epäiltynä sekä pahoinpitelystä että raiskauksesta, kummastakin kerran. Luvut on lisäksi ikä- ja sukupuolivakioitu tasoittamaan eri kansalaisuuksien ikärakenteen eroja.

Epäiltyjen lukumäärät rikoksittain ja kansalaisuuksittain on laskettu vuosilta 2017 ja 2018. Taulukkoon on laskettu ikä- ja sukupuolivakioidut lukumäärät kansalaisuuksittain 1 000 henkilöä kohti. Epäillyistä on huomioitu vain Suomessa vakituisesti asuvat.

Vuosien 2017 ja 2018 aikana ulkomaan kansalaisia epäiltiin rikoslakirikoksista 1,2 kertaa enemmän kuin suomalaisia. Ruotsalaisia epäiltiin 2,3 kertaa suomalaisia enemmän ja irakilaisia 2 kertaa enemmän.

Joidenkin rikostyyppien kohdalla ero on vielä suurempi. Esimerkiksi huumausainerikoksien kohdalla somalialaiset miehet ovat epäiltynä 3,4 kertaa useammin kuin suomalaiset miehet. Seksuaalirikoksien kohdalla irakilaiset miehet ovat epäiltynä 12,8 useammin kuin suomalaiset miehet. Nämä luvut on saatu jakamalla alla olevan taulukon ulkomaalaisten osuudet suomalaisten vastaavalla luvulla.

Vuosina 2017 ja 2018 suomalaisia miehiä oli epäiltynä seksuaalirikoksista yhteensä 2 378 ja irakilaisia 122. Kyseessä on vasta rikosepäily, jonka poliisi on siirtänyt syyteharkintaan. Tämä ei välttämättä johda syytteeseen tai tuomioon. Satunnaisen tutun tai muun tuntemattomamman henkilön tekemä rikos on helpompi ilmoittaa poliisille kuin esimerkiksi oman puolison tekemä.

Naisten kohdalla kansalaisuuksien ero ei ole niin selkeä, vaikkakin ulkomaalaiset ovat hieman suomalaisia useammin epäiltynä. Esimerkiksi omaisuusrikoksista ruotsalaisia epäillään 3,1 kertaa useammin kuin suomalaisia. Etenkin ikäryhmittäisessä tarkastelussa sekä epäiltyjen että väestön lukumäärät kansalaisuuksittain voivat olla pieniä, jolloin yksittäiset tapaukset korostuvat. Turvapaikanhakijat eivät kuulu vakituiseen väestöön, joten heidän tekemiään rikoksia ei ole huomioitu.

Taulukossa on esitetty ikä- ja sukupuolivakioidut luvut epäillyistä kansalaisuuksittain. Esimerkiksi suomalaisia oli vuosina 2017 ja 2018 epäiltynä rikoslakirikoksista 35,7 väestön tuhatta suomalaista kohti ja ulkomaalaisia 41,8 väestön tuhatta ulkomaalaista kohden. Eli ulkomaalaiset ovat 1,2 kertaa suomalaisia useammin epäiltynä. Vakiointi on tehty siten, että jokaisen kansalaisuuden ikä- ja sukupuoliryhmittäiset luvut on kerrottu koko väestön ikä- ja sukupuolittaisilla väestö-osuuksilla. Epäiltyjen lukumäärä on kerrottu näillä painokertoimilla.

Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt kansalaisuuden ja sukupuolen mukaan vuosina 2017 ja 2018, ikä- ja sukupuolivakioitu ja suhteutettu väestön 1 000 kohden

  Yhteensä Suomi Ulkomaat Irak Somalia Romania Viro Ruotsi Venäjä
Sukupuoli yhteensä Rikoslakirikokset 35,98 35,71 41,83 70,07 66,56 48,79 56,97 80,75 42,14
Omaisuusrikokset 8,81 8,74 11,18 18,67 20,71 15,56 14,77 26,26 12,42
Varkausrikokset 3,89 3,86 5,36 8,76 11,69 6,79 7,11 10,88 5,61
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 3,61 3,52 5,40 12,64 11,55 6,80 5,35 8,01 4,24
Pahoinpitelyt 3,27 3,17 5,10 12,33 11,24 6,45 4,97 7,32 3,86
Seksuaalirikokset 0,27 0,23 0,87 2,95 1,65 - 0,38 0,76 0,31
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 0,09 0,08 0,25 0,90 0,44 - - - -
Raiskaus 0,11 0,08 0,46 1,31 0,45 - 0,26 - -
Huumausainerikokset yhteensä 3,06 3,07 2,97 3,80 9,25 - 4,18 8,11 2,98
Mies Rikoslakirikokset 28,84 28,53 34,34 60,28 59,51 39,37 47,44 64,18 33,38
Omaisuusrikokset 6,65 6,60 8,15 13,51 19,15 9,77 11,40 19,74 8,64
Varkausrikokset 2,76 2,75 3,65 5,55 10,90 5,53 5,35 7,80 3,76
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 2,89 2,80 4,34 10,70 8,58 6,19 4,37 6,04 3,37
Pahoinpitelyt 2,63 2,54 4,11 10,39 8,30 6,02 4,06 5,62 3,03
Seksuaalirikokset 0,27 0,23 0,87 2,95 1,65 - 0,38 0,76 0,31
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 0,09 0,08 0,25 0,90 0,44 - - - -
Raiskaus 0,11 0,08 0,46 1,31 0,45 - 0,26 - -
Huumausainerikokset yhteensä 2,61 2,61 2,66 3,77 8,97 - 3,73 6,45 2,45
Nainen Rikoslakirikokset 7,14 7,18 7,49 9,79 7,05 9,42 9,53 16,57 8,76
Omaisuusrikokset 2,16 2,14 3,03 5,16 1,56 5,79 3,37 6,52 3,78
Varkausrikokset 1,13 1,11 1,71 3,21 0,79 - 1,76 3,08 1,85
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 0,72 0,72 1,06 1,94 2,97 - 0,98 1,97 0,87
Pahoinpitelyt 0,64 0,63 0,99 1,94 2,94 - 0,91 1,70 0,83
Seksuaalirikokset 0,00 0,00 - - - - - - -
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 0,00 0,00 - - - - - - -
Raiskaus - - - - - - - - -
Huumausainerikokset yhteensä 0,45 0,46 0,31 - - - 0,45 1,66 0,53

Alla olevassa taulukossa on esitetty vuosien 2017 ja 2018 syylliseksi epäiltyjen henkilöiden lukumäärät kansalaisuuksittain ilman ikä- tai sukupuolivakiointeja.

Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt kansalaisuuden mukaan vuosina 2017 ja 2018 yhteensä

  Yhteensä Suomi Ulkomaat Irak Somalia Romania Viro Ruotsi Venäjä
Rikoslakirikokset 396 750 368 497 28 253 2 858 1 456 413 7 121 1 333 2 728
Omaisuusrikokset 97 193 90 132 7 061 691 460 105 1 738 407 787
Varkausrikokset 43 028 39 819 3 209 273 256 51 813 161 350
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 39 668 35 982 3 686 523 250 55 671 135 277
Pahoinpitelyt 36 145 32 657 3 488 510 242 51 621 124 253
Seksuaalirikokset 2 999 2 428 571 122 37 2 37 12 18
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 1 026 871 155 39 12 0 8 7 5
Raiskaus 1 284 998 286 63 12 2 21 3 9
Huumausainerikokset yhteensä 33 694 31 540 2 154 194 196 9 490 138 203

Iän ja sukupuolen mukaan tehdyt taulukot löytyvät liitteistä.

Suomalaiset ovat kuitenkin epäiltynä 264 500 eli 88,5 prosenttiin selvitetyistä rikoslakirikoksista. Tarkempia tietoja tietoon tulleista rikoksista ja syylliseksi epäillyistä sekä rikosten uhreista löytyy tämän julkaisun katsauksista sekä Statfin-tietokannasta.


Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2018, tietoon tullut rikollisuus. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (706,0 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 16.5.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. Viranomaisten tietoon tullut rikollisuus 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rpk/2018/13/rpk_2018_13_2019-05-16_tie_001_fi.html