Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 16.5.2019

Utlänningar misstänks oftare än finländare för brott

Enligt Statistikcentralens uppgifter, fick polisen, tullen och gränsbevakningen år 2018 kännedom om 443 500 brott mot strafflagen. Antalet personer misstänkta för de 273 600 brott mot strafflagen som uppklarats uppgick till 297 600, av vilka 34 200 var utlänningar. Enligt de ålders- och könsstandardiserade uppgifterna för åren 2017 och 2018 misstänks utlänningar för brott 1,2 gånger oftare än finländare.


Källa: Brott och tvångsmedel 2018, Brottslighet som kommit till kännedom. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (72,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 16.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brott och tvångsmedel [e-publikation].
ISSN=2342-916X. Brottslighet som kommit till kännedom 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rpk/2018/13/rpk_2018_13_2019-05-16_tie_001_sv.html