9. Tilastollinen ero sektoreittain

sektori Instrumentti vuosi
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Yritykset ja
asuntoyhteisöt
Rahoitustaloustoimet, netto 4 749 7 495 3 659 6 442 3 111 784 657 -32 -6 196
Nettoluotonanto 4 201 6 834 7 771 6 757 8 491 5 252 6 308 3 474 -347
Tilastollinen ero -548 -661 4 112 315 5 380 4 468 5 651 3 506 5 849
Rahoitus- ja
vakuutuslaitokset
Rahoitustaloustoimet, netto -595 -3 449 1 951 -938 185 288 1 560 -542 1 529
Nettoluotonanto -11 506 1 357 -216 303 1 023 1 579 1 057 2 464
Tilastollinen ero 584 3 955 -594 722 118 735 19 1 599 935
Julkisyhteisöt Rahoitustaloustoimet, netto 8 666 7 206 5 643 3 217 3 748 3 462 6 782 9 370 7 813
Nettoluotonanto 9 031 6 909 5 689 3 329 3 194 3 954 6 462 9 317 7 637
Tilastollinen ero 365 -297 46 112 -554 492 -320 -53 -176
Kotitaloudet Rahoitustaloustoimet, netto -1 526 -280 -2 336 -224 -2 854 -907 -3 334 -3 040 -4 305
Nettoluotonanto -4 000 -2 926 -2 751 -2 561 -2 505 -4 863 -6 912 -6 869 -5 499
Tilastollinen ero -2 474 -2 646 -415 -2 337 349 -3 956 -3 578 -3 829 -1 194
Kotitalouksia
palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
Rahoitustaloustoimet, netto -521 65 866 28 993 734 -239 -542 1 000
Nettoluotonanto 949 532 309 227 250 371 398 245 433
Tilastollinen ero 1 470 467 -557 199 -743 -363 637 787 -567
Ulkomaat Rahoitustaloustoimet, netto -10 773 -11 037 -9 783 -8 525 -5 183 -4 361 -5 426 -5 214 159
Nettoluotonanto -10 170 -11 855 -12 375 -7 536 -9 733 -5 737 -7 835 -7 836 -6 561
Tilastollinen ero 603 -818 -2 592 989 -4 550 -1 376 -2 409 -2 622 -6 720

Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Okko +358-9-1734 3341, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 29.1.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 2008, 9. Tilastollinen ero sektoreittain . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rtp/2008/rtp_2008_2010-01-29_tau_009_fi.html