Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

9. Statistik skillnad per sektor

Sektor Instrumentti År
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Icke-finansiella företag och
bostadssamfund
Financiella transaktioner, netto 4 749 7 495 3 659 6 442 3 111 784 657 -32 -6 196
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar 4 201 6 834 7 771 6 757 8 491 5 252 6 308 3 474 -347
Statistik skillnad -548 -661 4 112 315 5 380 4 468 5 651 3 506 5 849
Finansiella
företag och försäkringsföretag
Financiella transaktioner, netto -595 -3 449 1 951 -938 185 288 1 560 -542 1 529
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar -11 506 1 357 -216 303 1 023 1 579 1 057 2 464
Statistik skillnad 584 3 955 -594 722 118 735 19 1 599 935
Offentlig sektor Financiella transaktioner, netto 8 666 7 206 5 643 3 217 3 748 3 462 6 782 9 370 7 813
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar 9 031 6 909 5 689 3 329 3 194 3 954 6 462 9 317 7 637
Statistik skillnad 365 -297 46 112 -554 492 -320 -53 -176
Hushåll Financiella transaktioner, netto -1 526 -280 -2 336 -224 -2 854 -907 -3 334 -3 040 -4 305
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar -4 000 -2 926 -2 751 -2 561 -2 505 -4 863 -6 912 -6 869 -5 499
Statistik skillnad -2 474 -2 646 -415 -2 337 349 -3 956 -3 578 -3 829 -1 194
Hushållens
icke-vinstsyftande organisationer
Financiella transaktioner, netto -521 65 866 28 993 734 -239 -542 1 000
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar 949 532 309 227 250 371 398 245 433
Statistik skillnad 1 470 467 -557 199 -743 -363 637 787 -567
Utlandet Financiella transaktioner, netto -10 773 -11 037 -9 783 -8 525 -5 183 -4 361 -5 426 -5 214 159
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar -10 170 -11 855 -12 375 -7 536 -9 733 -5 737 -7 835 -7 836 -6 561
Statistik skillnad 603 -818 -2 592 989 -4 550 -1 376 -2 409 -2 622 -6 720

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Okko +358-9-1734 3341, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 29.1.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2008, 9. Statistik skillnad per sektor . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2008/rtp_2008_2010-01-29_tau_009_sv.html