Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Eläkevastuu vuoden 2017 lopussa

Diskonttokorko Eläkejärjestelmä Miljardia euroa Suhteessa bruttokansantuotteeseen, %
3 % (perusoletus) Lakisääteinen työeläkejärjestelmä 660 292
  - yksityiset alat 1) 443 196
- julkiset alat 2) 217 96
2 % Lakisääteinen työeläkejärjestelmä 781 346
- yksityiset alat 528 234
- julkiset alat 253 112
4 % Lakisääteinen työeläkejärjestelmä 568 251
- yksityiset alat 379 168
- julkiset alat 189 84
Määrittelemätön Vapaaehtoiset työntekoon perustuvat lisäeläkejärjestelmät 3) 9 4
1) työntekijän eläkelaki, merimieseläkelaki, yrittäjän eläkelaki, maatalousyrittäjän eläkelaki, työntekijäin eläkelain mukainen lisäeläketurva (lakannut vuonna 2016), evankelisluterilaisen kirkon eläkkeet, laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta
2) julkisten alojen eläkelaki (pois lukien evankelisluterilaisen kirkon eläkkeet, jotka luokitellaan kansantalouden tilinpidossa yksityisten alojen eläkkeisiin, toisin kuin ETK:n pitkän aikavälin laskelmissa), Suomen Pankin ja Ahvenanmaan maakuntahallituksen toimihenkilöiden ja virkamiesten eläkesäännöt, laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta
3) vapaaehtoiset eläkekassojen ja -säätiöiden eläkevakuutukset sekä vakuutuslaitosten ryhmäeläkevakuutukset

Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Mustonen 029 551 3651, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala


Päivitetty 29.4.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. Eläkevastuita täydentävät lisätiedot 2017, Eläkevastuu vuoden 2017 lopussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rtp/2017/13/rtp_2017_13_2020-04-29_tau_001_fi.html