Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 1.7.2005

Suomalaiset matkailivat innokkaasti vuonna 2004

Suomalaiset tekivät vuonna 2004 lähes 26 miljoonaa kotimaan vapaa-ajanmatkaa. Maksullisen majoituksen sisältävien kotimaan vapaa-ajanmatkojen määrä kasvoi edellisvuodesta 6 prosenttia 4,5 miljoonaan matkaan. Vierailumatkoja ja matkoja omalle mökille tehtiin kotimaassa 21 miljoonaa, mikä on 4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Ulkomaille tehtiin kaikkiaan 5,2 miljoonaa vapaa-ajanmatkaa. Sellaisia lomamatkoja ulkomaille, jotka sisälsivät yöpymisen kohdemaassa, tehtiin 3 miljoonaa, mikä on 16 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vapaa-ajanristeilyjä, joiden aikana yövytään vain laivalla, tehtiin 1,7 miljoonaa eli 12 prosenttia vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäksi ulkomaille tehtiin hieman alle puoli miljoonaa vapaa-ajan päivämatkaa eli viidennes enemmän kuin vuotta aiemmin. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen Suomalaisten matkailu -tutkimuksesta, jota varten haastateltiin 20 191 iältään 15 - 74-vuotiasta Suomessa vakituisesti asuvaa henkilöä.

Kohdemaassa yöpymisen sisältäneiden lomamatkojen suosikkikohteina ovat yhä edelleen Viro, Espanja, Ruotsi, Venäjä ja Kreikka. Näihin maihin tehtiin yhteensä 1,8 miljoonaa matkaa, mikä on kolme viidesosaa 3 miljoonasta ulkomaan lomamatkasta. Välimeren maista myös Turkki ja Egypti olivat vuonna 2004 suomalaisten suosiossa. Turkkiin tehtiin 61 000 matkaa eli palattiin vuosien 2002 ja 2001 tasolle. Egyptin-matkojen määrä yli kaksinkertaistui edellisvuodesta 51 000 matkaan. Kaukokohteiden suosituimmat maat olivat Thaimaa (65 000 matkaa) ja Yhdysvallat (55 000 matkaa). Brasiliaan tehtiin 11 000 lomamatkaa.

Kaikista ulkomaan vapaa-ajanmatkoista kaksi matkaa kolmesta suuntautui Suomen lähialueille eli yhteensä 3,6 miljoonaa matkaa. Näistä Viroon tehtiin lähes puolet ja Ruotsiin kaksi viidennestä edellisvuoden tapaan. Vapaa-ajanmatkat Viroon vähenivät yhteensä prosentin verran ja matkat Ruotsiin lisääntyivät prosentin. Viron liittyminen Euroopan unioniin 1.5.2004 ei kasvattanut määrällisesti suomalaisten matkailua Viroon, mutta matkaryhmittäinen jako muuttui. Vapaa-ajanristeilyt Viroon vähenivät vuonna 2004 viidenneksen 668 000 matkaan, mutta päivämatkat Viroon lisääntyivät yli puolella 327 000 matkaan. Myös yöpymisen sisältäneiden lomamatkojen määrä Viroon kasvoi 10 prosenttia 740 000 lomamatkaan. Viron-risteilyillä neljällä matkalla viidestä käytiin maissa. Ruotsiin suuntautuneesta miljoonasta risteilystä maissa käytiin noin joka toisella matkalla. Venäjälle tehtiin kaikkiaan 258 000 vapaa-ajanmatkaa, joista yöpymisen kohdemaassa sisältäneitä matkoja oli 188 000. Venäjälle suuntautunut matkailu kasvoi edellisvuodesta yhteensä noin seitsemän prosenttia.

Suomalaisten suosituimmat kohdemaat yöpymisen sisältäneillä vapaa-ajanmatkoilla vuonna 2004

Kotimaassa tehtiin viime vuonna 4,5 miljoonaa vapaa-ajanmatkaa, joiden aikana käytettiin maksullisia majoituspalveluita, kuten hotellia, leirintäaluetta tai vuokrattua mökkiä. Tämä on kuusi prosenttia eli 260 000 matkaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Suosituimmat kohdemaakunnat näillä maksullisen majoituksen sisältävillä kotimaan lomamatkoilla olivat Pirkanmaa, Uusimaa ja Lappi. Näistä jokaiseen tehtiin reilut puoli miljoonaa matkaa.

Maksullisen majoituksen sisältäneistä kotimaan vapaa-ajanmatkoista kolme matkaa neljästä varattiin suoraan majoitusliikkeistä tai liikenteenharjoittajilta. Matkatoimiston palveluja käytettiin 10 prosentissa matkoista. Noin joka kahdeksas maksullisen majoituksen sisältänyt kotimaan vapaa-ajanmatka tehtiin ilman ennakkovarauksia.

Lähde: Suomalaisten matkailu 2004. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Ritva Tikkanen (09) 1734 3300 ja Mervi Luukko (09) 1734 2602, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot

Päivitetty 1.7.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/smat/2004/smat_2004_2005-07-01_tie_001.html