Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 3.2.2012

Ulkomaanmatkat suomalaisten suosiossa joulukuussa 2011

Joulukuussa suomalaiset suuntasivat matkansa ulkomaille ja kohdemaassa yöpymisen sisältäneitä matkoja tehtiinkin lähes 300 000. Näistä matkoista lähes joka neljäs suuntautui Kanarian saarille. Risteilyjä suomalaiset tekivät joulukuussa lähes 120 000. Vapaa-ajanmatkat kotimaan maksullisessa majoituksessa pysyivät samalla tasolla kuin edellisvuonna. Suosikkimaakuntina joulukuussa olivat Uusimaa ja Pohjois-Pohjanmaa.

Suomalaisten tekemät yöpymisen sisältäneet vapaa-ajanmatkat joulukuussa 2011 ja niiden vuosimuutos, ennakkotiedot

  Matkoja joulukuussa Vuosimuutos, %
12/2011 - 12/2010
Matkoja tammi - joulukuussa Kumulatiivinen vuosimuutos, %
1-12/2011 -
1-12/2010
Kotimaanmatkoja maksullisessa majoituksessa 285 000 0 5 819 000 -2
Mökki- ja vierailumatkat 1 471 000 9 25 379 000 2
Kotimaanmatkoja yhteensä 1 756 000 8 31 198 000 2
Ulkomaanmatkat, yöpyminen kohdemaassa 290 000 24 4 290 000 8
- Viroon 52 000 -12 1 021 000 14
- Ruotsiin 17 000 .. 376 000 -18
- muut maat 221 000 .. 2 892 000 11
Risteilyt, yöpyminen vain laivalla 119 000 3 1 595 000 9
- Viroon 64 000 .. 496 000 12
- Ruotsiin 55 000 .. 1 074 000 7
Ulkomaanmatkoja yhteensä 409 000 17 5 885 000 8
Vapaa-ajanmatkoja yhteensä 2 165 000 9 37 083 000 3

Suomalaiset tekivät joulukuussa yhteensä 409 000 yöpymisen sisältänyttä vapaa-ajanmatkaa ulkomaille. Matkoja, joiden aikana yövyttiin kohdemaassa, tehtiin 290 000. Näistä Viroon suuntautui 18 prosenttia ja Ruotsiin 6 prosenttia. Risteilyt, joiden aikana yövytään ainoastaan laivalla, suuntautuivat lähinnä Ruotsiin ja Viroon.

Kotimaassa suomalaiset tekivät 1,8 miljoonaa vapaa-ajanmatkaa. Tämä on 8 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Suurin osa matkoista, 1,5 miljoonaa, oli ilmaismajoitusmatkoja joko omalle mökille, sukulaisten tai tuttavien luokse tai matkalla käytettiin muuta ilmaista majoitusta.

Ennakkotiedot ilmenevät Tilastokeskuksen Suomalaisten matkailu -tutkimuksesta, jota varten haastateltiin tammikuussa 1 395 Suomessa asuvaa 15–74-vuotiasta henkilöä.

Suomalaisten matkailu -tutkimuksessa siirrytään kuukausijulkistamisesta kolme kertaa vuodessa tapahtuvaan julkistamiseen. Ensimmäinen uusi julkistus koskee tammi-huhtikuun tietoja.
Muutosuutinen kokonaisuudessaan.

Lopulliset vuositiedot Suomalaisten matkailu -tutkimuksesta julkaistaan tilaston kotisivulla tilastovuotta seuraavan vuoden toukokuussa.

Suomalaisten vapaa-ajanmatkat, kumulatiivinen kertymä kuukausittain 2008–2011, ennakkotiedot

Suomalaisten vapaa-ajanmatkat, kumulatiivinen kertymä kuukausittain 2008–2011, ennakkotiedot

Lähde: Suomalaisten matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Taru Tamminen 09 1734 2243, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (291,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 3.2.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. joulukuu 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/smat/2011/12/smat_2011_12_2012-02-03_tie_001_fi.html