Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 16.6.2009

Sijoituspalveluyritysten tuotot ja voitot supistuivat voimakkaasti ensimmäisellä neljänneksellä

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ensimmäisellä neljänneksellä 2009 olivat 46 miljoonaa euroa. Palkkiotuotot alenivat 19 prosenttia verrattuna vuoden 2008 ensimmäiseen neljännekseen. Sijoituspalveluyritysten tuotoista yli 90 prosenttia muodostui palkkiotuotoista. Tärkeimmät palkkiotuottojen lähteet olivat omaisuudenhoito ja arvopaperinvälitys. Näistä voimakkaammin laskivat arvopaperinvälityksestä saadut tuotot, joiden vähennys oli peräti 45 prosenttia vuodentakaisesta.

Sijoituspalveluyritysten merkittävin kuluerä on valtaosaltaan henkilöstökuluista koostuva hallintokulut. Hallintokulut kasvoivat tammi - maaliskuussa prosentin verrattuna vuodentakaiseen.

Vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä alkanut liikevoiton aleneminen jatkui edelleen. Sijoituspalveluyritysten yhteenlaskettu liikevoitto ensimmäisellä neljänneksellä 2009 oli 8 miljoonaa euroa. Tämä on 57 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yli puolella sijoituspalveluyrityksistä ensimmäisen neljänneksen tulos oli tappiollinen.

Maaliskuun 2009 lopussa Suomessa toimi 56 Finanssivalvonnalta toimiluvan saanutta sijoituspalveluyritystä. Kolme sijoituspalveluyritystä aloitti ja yksi lopetti toimintansa vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen vuosimuutos neljänneksittäin

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen vuosimuutos neljänneksittäin

Lähde: Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat ja taseet 1.1.–31.3.2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (246,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 16.6.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 1. vuosineljännes 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/spy/2009/01/spy_2009_01_2009-06-16_tie_001_fi.html