Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2021, 3. vuosineljännes

Julkaistu: 30.9.2010

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot kasvoivat toisella neljänneksellä

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot olivat vuoden 2010 toisella neljänneksellä 72 miljoonaa euroa. Palkkiotuotot kasvoivat 28 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sijoituspalveluyritysten tuotoista 96 prosenttia muodostui palkkiotuotoista. Tärkein palkkiotuottojen lähde oli omaisuudenhoito, josta saadut palkkiotuotot lisääntyivät 50 prosentilla kohoten 39 miljoonaan euroon. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritystilastosta.

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen vuosimuutos neljänneksittäin

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen vuosimuutos neljänneksittäin

Palkkiotuottojen lisäksi myös sijoituspalveluyritysten kulut kasvoivat. Merkittävin kuluerä sijoituspalveluyrityksillä on hallintokulut, joka kasvoi toisella neljänneksellä 20 prosenttia kohoten 35 miljoonaan euroon. Hallintokulut muodostuvat suurimmaksi osaksi henkilöstökuluista. Toisen tärkeän kuluerän, palkkiokulujen, lisäys oli 36 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto toisella neljänneksellä oli 18 miljoonaa euroa. Liikevoittoa kertyi 21 prosenttia enemmän kuin vuoden 2009 vastaavalla neljänneksellä. Toisella neljänneksellä toiminnassa oli 60 sijoituspalveluyritystä, joista 41 teki voitollisen liiketuloksen.


Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, Paula Paavilainen (09) 1734 3539, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (266,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 30.9.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 2. vuosineljännes 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2010/02/spy_2010_02_2010-09-30_tie_001_fi.html