Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2021, 3. vuosineljännes

Julkaistu: 29.9.2015

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto kasvoi edellisvuodesta huhti-kesäkuussa

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 40 miljoonaa euroa vuoden 2015 toisella neljänneksellä, mikä on 10 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritystilastosta.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2009–2015, milj. euroa

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2009–2015, milj. euroa

Palkkiotuotot ja palkkiokulut

Palkkiotuottoja sijoituspalveluyrityksille kertyi 109 miljoonaa euroa, mikä on 25 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2014 vastaavana ajankohtana. Palkkiokuluja kertyi 26 miljoonaa euroa, mikä on viisi miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Korkotuotot ja korkokulut

Korkotuotot olivat 0,3 milj. euroa, mikä on 11 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin ja 44 prosenttia vähemmän kuin edellisellä neljänneksellä. Korkokuluja oli toisella neljänneksellä 0,2 milj. euroa ja ne kasvoivat 31 prosenttia edellisen vuoden huhti-kesäkuuhun verrattuna.

Hallinto- ja liiketoiminnan kulut

Sijoituspalveluyritysten suurin kuluerä olivat hallintokulut, joita kertyi vuoden 2015 toisella neljänneksellä 43 miljoonaa euroa, mikä on 18 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Hallintokuluista henkilöstökulut olivat 26 miljoonaa euroa eli 46 prosenttia koko hallintokuluista. Liiketoiminnan muut kulut olivat 7 miljoonaa euroa mikä on 3 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Taseet

Taseiden yhteenlaskettu arvo oli 279 miljoonaa euroa. Taseet kasvoivat 16 prosenttia vuoden takaisesta. Oman pääoman osuus taseiden loppusummasta oli 68 prosenttia.

Sijoituspalveluyrityksiä oli toiminnassa vuoden 2015 toisen neljänneksen lopussa 56 kappaletta, joista 49 teki voitollisen liiketuloksen.


Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jan Klavus 029 551 3391, Tarja Husso 029 551 3534, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (243,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 29.9.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 2. vuosineljännes 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2015/02/spy_2015_02_2015-09-29_tie_001_fi.html