Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 20.6.2018

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot kasvoivat vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 34 miljoonaa euroa vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevoittoa kertyi noin miljoona euroa vähemmän viime vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Palkkiotuotot kasvoivat 6 miljoonalla eurolla vuoden takaisesta 110 miljoonaan euroon. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritystilastosta.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2014-2018, milj. euroa

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2014-2018, milj. euroa

Sijoituspalveluyritykset tarjoavat asiakkailleen sijoitustoimintaan liittyviä palveluja, kuten sijoitusneuvontaa, omaisuudenhoitoa sekä rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojen vastaanottamista, välittämistä ja toteuttamista. Sijoituspalveluyritysten liiketoiminnan tuotoista ja kuluista tärkeimmät erät tuloslaskelmassa ovat palkkiotuotot- ja kulut. Liikevoiton määräytymiseen vaikuttaa merkittävästi palkkiotuottojen ja -kulujen lisäksi hallinnon kulut. Toisinaan myös muilla erillä, kuten voitoilla/tappioilla myytäviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä saattaa olla suuri vaikutus tilikauden voittoon.

Palkkiotuotot ja palkkiokulut

Palkkiotuottoja kertyi vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä 110 miljoonaa euroa. Kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 6 miljoonaa euroa, eli 5,4 prosenttia. Edelliseen neljännekseen verrattuna palkkiotuottoja kertyi 42 miljoonaa euroa vähemmän. Palkkiokuluja sijoituspalveluyrityksille kertyi puolestaan 30 miljoonaa euroa, mikä on 4 miljoonaa euroa, eli 13,9 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Edelliseen neljännekseen verrattuna palkkiokuluja oli miljoona euroa enemmän.

Hallinto- ja liiketoiminnan kulut

Hallinnon kuluja sijoituspalveluyrityksille kertyi vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä 47 miljoonaa euroa, mikä on miljoona euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin ja 15 miljoona euroa vähemmän edelliseen neljännekseen verrattuna. Henkilöstökulut olivat 27 miljoonaa euroa eli noin 58 prosenttia hallintokuluista. Henkilöstökulut laskivat viime vuoden vastaavasta neljänneksestä 2 miljoonalla eurolla. Muut hallintokulut olivat puolestaan 20 miljoonaa euroa.

Taseet

Taseiden yhteenlaskettu arvo vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen lopussa oli 383 miljoonaa euroa. Taseet kasvoivat 10,6 prosenttia vuoden takaisesta. Oman pääoman osuus taseiden loppusummasta laski 58,1 prosentista noin 56,8 prosenttiin. Sijoituspalveluyritysten uudistuneista FINREP-raportointikäytännöistä johtuen taseen erät eivät ole kaikilta osin täysin vertailukelpoisia vuoden 2018 ja aiempien vuosien välillä.

Sijoituspalveluyrityksiä oli toiminnassa vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen lopussa 64 kappaletta, joista 37 teki voitollisen liiketuloksen.


Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (241,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 20.6.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 1. vuosineljännes 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/spy/2018/01/spy_2018_01_2018-06-20_tie_001_fi.html