Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.4.2016

Solmittujen avioliittojen määrä kääntyi lievään nousuun

Tilastokeskuksen väestönmuutostietojen mukaan solmittujen avioliittojen määrä kasvoi vuonna 2015, kun kahtena edellisenä vuonna se oli vähentynyt. Avioliittoja solmittiin 24 708, mikä oli 246 enemmän kuin edellisenä vuonna. Avioituvuus oli hieman vilkkaampaa noin 40-vuotiailla edelliseen vuoteen verrattuna, kun sitä nuoremmilla tai vanhemmilla se joko hieman aleni tai pysyi ennallaan.

Avioliitot ja avioerot 1965–2015

Avioliitot ja avioerot 1965–2015

Uudelleen naimisiin menneitä enemmän

Ensimmäisten avioliittojen määrä väheni edellisestä vuodesta, kun taas uudelleen naimisiin menneitä oli viime vuotta enemmän. Koska määrien muutokset olivat niin pieniä, ensimmäisten avioliittojen osuus kaikista solmituista avioliitoista pysyi kuitenkin ennallaan kolmessa neljäsosassa. Suhteellinen osuus on pysynyt samalla tasolla koko 2000-luvun alun. Toisia avioliittoja oli viidesosa kaikista solmituista avioliitoista, kolmansia neljä prosenttia.

Vuonna 2015 ensimmäisen kerran avioituneiden naisten ja miesten keski-iän nousu jatkui, kun molempien puolisoiden keski-ikä nousi 0,5 vuotta edellisestä vuodesta. Ensimmäisen kerran avioliiton solmineiden naisten keski-ikä oli 31,2 ja miesten 33,4 vuotta.

Avioerojen määrä kasvoi

Vuonna 2015 avioerojen määrä lisääntyi, kun se oli edellisenä vuonna hieman vähentynyt. Avioeroon päättyi 13 939 avioliittoa, mikä oli 257 enemmän kuin vuotta aiemmin. Avioeronneisuus on pysynyt samalla tasolla jo yli 20 vuotta. Iän mukaiset muutokset avioeronneisuudessa olivat vähäisiä edelliseen vuoteen verrattuna. Eronneisuus aleni hieman alle 30-vuotiailla, mutta 45–64-vuotiailla se oli vähän korkeampaa kuin edellisenä vuonna.

Ensimmäisessä avioliitossa olevat naiset olivat keski-iältään 40,4 vuoden ikäisiä, kun avioliitto päättyi eroon. Vastaava miesten keski-ikä oli 42,8 vuotta vuonna 2015. Naisten ja miesten keski-ikä eronhetkellä nousi edellisestä vuodesta, mutta kummankaan sukupuolen keski-iällä ei ole ollut selvää nousevaa tai alenevaa suuntaa viime vuosina.

Edelleen selvästi alle puolet ensimmäisistä avioliitoista päättyy avioeroon

Todennäköisyys, että ensimmäinen avioliitto päättyy eroon, on pysynyt samalla tasolla viime vuosikymmenen ajan. Vuoden 2015 avioeronneisuuden mukaan ensimmäinen avioliitto päättyy eroon 39 prosentin todennäköisyydellä kuten edellisenä vuonna. Eronneisuuden nousu edellisvuodesta on niin pieni, että ensimmäisten avioliittojen todennäköisyys päättyä eroon pysyy edelleen samalla tasolla. Eroon päättyneiden ensimmäisten avioliittojen keston mediaani oli 10 vuotta.

Vuonna 2015 avioeroon päättyneitä avioliittoja, joissa kumpikin puolisoista oli ensimmäisessä avioliitossaan, oli 68 prosenttia kaikista avioeroista. Osuus pysyi ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 1990 vastaava prosenttiosuus oli vielä 80. Eroon päättyneitä avioliittoja, joissa liitto oli vähintään kummankin toinen, oli 11 prosenttia vuonna 2015.

Parien rekisteröintejä vähemmän, eroja enemmän

Rekisteröityjen parisuhteiden määrä on pysynyt viime vuosina suhteellisen vakaana hieman yli 300:n vuosittain lukuunottamatta vuotta 2013, jolloin rekisteröintejä oli 373. Vuonna 2015 rekisteröintejä oli 318. Niistä 97 oli mies- ja 221 naisparia.

Rekisteröityjen parien eroja on ollut kolmena edellisenä vuotena vuosittain vähän yli 100. Vuonna 2015 erojen määrä suureni 133:een, noin viidenneksen edellisestä vuodesta. Niistä 40 oli mies- ja 93 naisparien eroja.

Siviilisäädyn muutokset, avioliiton solmineiden ja avioeronneiden keski-ikä 2006–2015

  Vuosi
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Solmitut avioliitot    28 236    29 497    31 014    29 836 29 952 28 408 28 878 25 119 24 462 24 708
Avioerot 13 255 13 224 13 471 13 527 13 619 13 469 13 040 13 766 13 682 13 939
1. avioliiton solmineiden naisten keski-ikä 29,7 29,9 30,2 30,2 30,3 30,6 30,8 30,6 30,7 31,2
1. avioliiton solmineiden miesten keski-ikä 32,1 32,3 32,5 32,5 32,6 32,9 33,1 32,8 32,9 33,4
1. avioliitosta eronneiden naisten keski-ikä 40,4 40,5 40,3 40,0 39,9 40,4 40,0 40,0 39,9 40,4
1. avioliitosta eronneiden miesten keski-ikä 42,7 42,8 42,5 42,2 42,3 42,7 42,3 42,3 42,3 42,8
Rekisteröidyt parisuhteet      191 213 249 246 322 333 329 373 333 318
Erot rekisteröidystä parisuhteesta 30 67 45 53 64 85 103 101 109 133

Lähde: Siviilisäädyn muutokset 2015. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Nikander 029 551 3250, info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (277,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 21.4.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Siviilisäädyn muutokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6413. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ssaaty/2015/ssaaty_2015_2016-04-21_tie_001_fi.html