Liitetaulukko 3. Ulkomaiset suorat sijoitukset, tuotto, milj. euroa

  2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sijoitus
Suomeen
Maailma 4 025 4 867 4 876 4 170 4 799 3 704
Ruotsi 2 891 3 295 4 267 2 209 2 357 2 943
Alankomaat -157 225 -239 1 089 2 377 1 316
Saksa 86 236 378 169 350 442
Tanska 252 229 228 346 444 405
Luxemburg 164 161 -167 -156 -1 644 -2 086
Sijoitus
ulkomaille
Maailma 8 264 7 689 7 892 5 926 8 247 6 706
Ruotsi 2 739 2 821 4 276 1 873 3 502 2 802
Alankomaat 851 577 786 1 135 1 580 1 595
Saksa 6 160 -206 -492 215 102
Belgia 753 731 511 518 304 110
Yhdysvallat (USA) 86 407 87 327 419 -301
Venäjä 437 334 638 534 279 256
1) Vuodesta 2013 alkaen luvut eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien lukujen kanssa johtuen tilastointimuutoksista.

Lähde: Ulkomaiset suorat sijoitukset 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kristian Taskinen 029 551 2238, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 27.10.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulkomaiset suorat sijoitukset [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3498. 2015, Liitetaulukko 3. Ulkomaiset suorat sijoitukset, tuotto, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ssij/2015/ssij_2015_2016-10-27_tau_003_fi.html