Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 10.2.2022

Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat joulukuussa 19,2 prosenttia vuodentakaisesta

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2021 joulukuussa 19,2 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Vuoden 2021 aikana tilaukset kasvoivat 28,7 prosenttia edellisvuodesta.

Teollisuuden uusien tilausten vuosimuutos (alkuperäinen sarja), % (TOL2008)

Teollisuuden uusien tilausten vuosimuutos (alkuperäinen sarja), % (TOL2008)

Teollisuuden uudet tilaukset ovat kasvaneet yhtäjaksoisesti viime vuoden helmikuusta lähtien. Yritykset saivat joulukuussa uusia tilauksia vuodentakaista enemmän kaikilla tarkastelluilla päätoimialoilla. Tilaukset kasvoivat joulukuussa eniten paperin sekä paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla, jossa tilausten arvo oli 35,6 prosenttia edellisvuotta suurempi. Metalliteollisuudessa tilaukset kasvoivat joulukuussa edellisvuodesta 17,3 prosenttia ja kemianteollisuudessa 8,4 prosenttia.

Vuoden 2021 aikana tilaukset kasvoivat eniten metalliteollisuudessa 33,5 prosenttia. Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla tilausten arvo oli 26,6 prosenttia ja kemianteollisuudessa 11,2 prosenttia edellisvuotta suurempi.

Tilastoa tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat kuukausitasolla tyypillisiä. Arvoltaan suuriakaan uusia tilauksia ei jaeta pidemmälle ajanjaksolle, vaan ne kohdistetaan tilastoitavalle kuukaudelle sellaisenaan.

Teollisuuden uusien tilausten muutos toimialoittain 12/2020–12/2021 (alkuperäinen sarja), (TOL2008)

Teollisuuden uusien tilausten muutos toimialoittain 12/2020–12/2021 (alkuperäinen sarja), (TOL2008)

Teollisuuden uudet tilaukset -indeksi kuvaa yritysten uusien tilausten arvon kehitystä niiden hyödykkeiden ja palveluiden osalta, joiden tuotannon on tarkoitettu tapahtuvan Suomessa sijaitsevalla toimipaikalla. Tilasto perustuu harkinnanvaraiseen otokseen, jonka perushavaintoyksikkönä on yritys tai toimialayksikkö. Otokseen kuuluu kuukausittain 400 - 450 yritystä tai näiden toimialayksikköä. Indeksipistelukuja ja vuosimuutosprosentteja julkaistaan kuukausittain neljältä toimialalta. Aikasarjat alkavat tammikuusta 2005 ja aikasarjojen perusvuotena on 2015 (2015=100). Indeksiluvut voivat muuttua hieman aineiston kertymisen ja yritysten ilmoittamien tietojen muutosten vuoksi. Aineiston täydentymisestä johtuen uusimmat 12 kuukautta päivittyvät julkistuksissa. Tilaston tarkempi kuvaus ja laskentamenetelmä löytyvät tilaston kotisivujen laatuselosteesta.


Lähde: Teollisuuden uudet tilaukset 2021, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Petri Koivisto 029 551 3669, Jussi Haavisto 029 551 3341, volyymi.indeksi@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (298,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 10.02.2022

Viittausohje:

Tilasto: Teollisuuden uudet tilaukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6710. joulukuu 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/teul/2021/12/teul_2021_12_2022-02-10_tie_001_fi.html