Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 20.12.2016

Tuloerot kasvoivat hieman vuonna 2015

Tuloerot kasvoivat hieman vuonna 2015 edellisvuoteen verrattuna, ilmenee Tilastokeskuksen tulonjaon kokonaistilastosta. Reaalitulot kasvoivat kaikissa tulokymmenyksissä, mutta keskituloisilla vähemmän kuin suuri- ja pienituloisilla. Väestön suurituloisimman kymmenesosan tulotaso kasvoi reaalisesti 2,7 prosenttia vuodesta 2014 vuoteen 2015. Tulokymmenysten V–IX tulot kasvoivat 0,8 prosenttia. Pienituloisimman kymmenesosan tulotaso nousi 1,4 prosenttia.

Keskimääräisten reaalitulojen muutos (%) tulokymmenyksittäin vuodesta 2014 vuoteen 2015

Keskimääräisten reaalitulojen muutos (%) tulokymmenyksittäin vuodesta 2014 vuoteen 2015
Tulokymmenys: väestö on järjestetty tulojen mukaan ja jaettu kymmeneen yhtä suureen osaan, joista jokaisessa on noin puoli miljoonaa henkilöä. I tulokymmenys on pienituloisin kymmenesosa ja X tulokymmenys suurituloisin kymmenesosa. Tulokäsite: asuntokunnan ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo, keskiarvo henkeä kohti. Ekvivalentti tulo = asuntokunnan tulo jaettuna sen kulutusyksikköluvulla.

Suhteellisia tuloeroja kuvaava Gini-kerroin oli 0,3 prosenttiyksikköä edellisvuotta suurempi vuonna 2015 ja sai arvon 27,3. Gini-kerroin oli suurimmillaan vuonna 2007, johon verrattuna se vuonna 2015 oli noin 2 prosenttiyksikköä pienempi. Vuoteen 1995 verrattuna Gini-kerroin on kasvanut noin 5 prosenttiyksikköä, josta suuri osa aiheutuu tuloerojen nopeasta kasvusta 1990-luvun lopulla. Gini-kerroin saa arvon 0, jos kaikki saavat saman verran tuloja ja arvon 100, jos yksi tulonsaaja saa kaikki tulot. Mitä suurempi Gini-kerroin on, sitä suuremmat ovat tuloerot.

Tuloerojen kehitys vuodesta 1995 vuoteen 2015, Gini-kerroin (%)

Tuloerojen kehitys vuodesta 1995 vuoteen 2015, Gini-kerroin (%)
Asuntoväestöön kuuluvat henkilöt, asuntokunnan ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo. Vuosien 1995–2009 ja 2010–2015 tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia. Tilaston tulokäsite täydentyi vuonna 2010, mikä alensi Gini-kerrointa 0,3 prosenttiyksikköä.

Lähde: Tulonjaon kokonaistilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli-Matti Törmälehto 029 551 3680, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (407,0 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 20.12.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjaon kokonaistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3279. Tuloerot 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjkt/2015/02/tjkt_2015_02_2016-12-20_tie_002_fi.html