Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 20.12.2017

Tuloerot lähes ennallaan vuonna 2016

Tuloerot pysyivät lähes ennallaan vuonna 2016 edellisvuoteen verrattuna, ilmenee Tilastokeskuksen tulonjaon kokonaistilastosta. Reaalitulot kasvoivat kaikissa tulokymmenyksissä, mutta keskituloisilla enemmän kuin suuri- ja pienituloisilla. Väestön pienituloisimman kymmenesosan tulotaso nousi reaalisesti 0,7 prosenttia ja suurituloisimman kymmenesosan tulotaso 0,3 prosenttia vuodesta 2015 vuoteen 2016. Muissa tulokymmenyksissä tulotaso kasvoi tasaisesti noin prosentin verran.

Keskimääräisten reaalitulojen muutos (%) tulokymmenyksittäin vuodesta 2015 vuoteen 2016

Keskimääräisten reaalitulojen muutos (%) tulokymmenyksittäin vuodesta 2015 vuoteen 2016
Tulokymmenys: väestö on järjestetty tulojen mukaan ja jaettu kymmeneen yhtä suureen osaan, joista jokaisessa on noin puoli miljoonaa henkilöä. I tulokymmenys on pienituloisin kymmenesosa ja X tulokymmenys suurituloisin kymmenesosa. Tulokäsite: ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo (ml. myyntivoitot), keskiarvo henkeä kohti. Ekvivalentti tulo = asuntokunnan tulo jaettuna sen kulutusyksikköluvulla.

Tulonjakotilastojen kattamalla 50 vuoden ajanjaksolla tuloerot ovat nykyään vuosituhannen vaihteen tasolla sekä 1970-luvun alun tasolla. Pienimmillään tuloerot olivat 1980-luvun puolivälissä. Suhteellisia tuloeroja kuvaava Gini-kerroin sai vuonna 2016 arvon 27,2, mikä oli 0,1 prosenttiyksikköä edellisvuotta pienempi. Vuoteen 1995 verrattuna Gini-kerroin on kasvanut noin 5 prosenttiyksikköä, josta suuri osa aiheutuu tuloerojen nopeasta kasvusta 1990-luvun lopulla. Gini-kerroin saa arvon 0, jos kaikki saavat saman verran tuloja ja arvon 100, jos yksi tulonsaaja saa kaikki tulot. Mitä suurempi Gini-kerroin on, sitä suuremmat ovat tuloerot.

Tuloerojen kehitys vuodesta 1966 vuoteen 2016, Gini-kerroin (%)

Tuloerojen kehitys vuodesta 1966 vuoteen 2016, Gini-kerroin (%)
Tulokäsite ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo (ml. myyntivoitot). Lähteet: 1995–2016 tulonjaon kokonaistilasto; 1986–1995: tulonjakotilasto (otos); 1966,1971,1976,1981 kulutustutkimus. Puuttuvat välivuodet (1967–1985) on lineaarisesti interpoloitu.

Lähde: Tulonjaon kokonaistilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli-Matti Törmälehto 029 551 3680, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (507,0 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 20.12.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjaon kokonaistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3279. Tuloerot 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjkt/2016/01/tjkt_2016_01_2017-12-20_tie_001_fi.html