Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 5.7.2019

Vuoden 2018 teollisuustuotannon arvo 91,9 miljardia euroa

Tilastokeskuksen teollisuustuotantotilaston mukaan teollisuuden (toimialat B: Kaivostoiminta ja louhinta ja C: Teollisuus) myydyn tuotannon arvo vuonna 2018 oli 91,9 miljardia euroa. Teollisuuden myydyn tuotannon arvo kasvoi 6,5 prosenttia edellisvuodesta.

Teollisuuden myydyn tuotannon arvo hyödykkeittäin vuonna 2018 1)

  Myydyn tuotannon arvo (milj. euroa) Osuus teollisuus-tuotannosta (%) Muutos edelliseen vuoteen (%)
Yhteensä 91 904 100,0 6,5
B Kaivostoiminnan ja louhinnan tuotteet 1 676 1,8 7,4
C Teollisuustuotteet 89 853 97,8 6,1
10-12 Elintarvikkeet, juomat ja tupakka 8 946 9,7 1,0
13-15 Tekstiilit, vaatteet, nahka ja nahkatuotteet 522 0,6 -2,2
16-17 Metsäteollisuuden tuotteet 17 639 19,2 7,6
19-22 Kemianteollisuuden tuotteet 19 102 20,8 7,9
24-30, 33 Metalliteollisuuden tuotteet 39 290 42,8 6,2
  24-25 Metallit ja metallituotteet 15 437 16,8 4,7
  26-28, 33 Koneet ja laitteet 18 597 20,2 7,8
  29-30 Kulkuneuvot 5 256 5,7 5,4
18, 23, 31, 32 Muu tehdasteollisuus 4 354 4,7 3,5
Muut tuotteet 2) 375 0,4 906,5
1) Tiedot summattu PRODCOM-luokituksesta karkeammille tasoille. Tarkat hyödykekohtaiset tiedot löytyvät StatFin-tilastotietokannasta
2) Jätenimikkeiden kansallisesti kerättävät tiedot tilastoidaan tilastovuodesta 2018 alkaen pääosin ryhmään "Muut tuotteet", kun ne aiempina vuosina on tilastoitu materiaalinsa mukaisesti luokiteltuina teollisuustuotteiden C alaryhmiin. Tietoa nimikemuutoksista: https://stat.fi/fi/luokitukset/prodcom/.

Myydyn tuotannon kokonaisarvosta metalliteollisuuden tuotteiden osuus oli 43 prosenttia eli 39,3 miljardia euroa. Koneiden ja laitteiden 18,6 miljardin euron myynti kattoi tästä liki puolet, metallien ja metallituotteiden 39 prosenttia ja kulkuneuvojen 13 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotteiden osuus myydyn tuotannon koko arvosta oli 21 prosenttia, metsäteollisuuden tuotteiden 19 prosenttia ja elintarvikkeiden 10 prosenttia.

Voimakkaimmin kasvoivat kemianteollisuuden ja metsäteollisuuden tuotteiden sekä metalliteollisuuden tuotteista koneiden ja laitteiden myydyn tuotannon arvo. Kaikissa näissä tuoteryhmissä myydyn tuotannon arvo nousi lähes kahdeksan prosenttia edellisvuodesta.

Hyödykkeet on jaettu tarkempiin alaluokkiin liitetaulukossa 1. Tarkimman tason hyödykekohtaiset arvo- ja määrätiedot myydystä kotimaisesta tuotannosta sekä määrätiedot kokonaistuotannosta on julkaistu StatFin-tilastotietokannassa.

Teollisuustuotantotilaston vuoden 2018 tiedot on päivitetty StatFin-tilastopalveluun 5.7.2019. Tilaston tietokantataulu sisältää hyödykekohtaisia arvo- ja määrätietoja myydystä kotimaisesta tuotannosta sekä määrätietoja kotimaisesta kokonaistuotannosta vuosilta 2015-2018. Tätä aiempien vuosien vuosikohtaiset tiedot löytyvät StatFin-tilastopalvelun arkistokannasta. Palvelussa on saatavilla tiedot vuodesta 1998 lähtien. Tiedot on kerätty vuosittain kaivostoiminnan ja louhinnan (toimiala B) sekä teollisuuden (toimiala C) yrityksiltä ja toimipaikoilta.


Lähde: Teollisuustuotanto 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tiina Sevón 029 551 3711, Ritva Tikkanen 029 551 3300, Ilkka Kallio 029 551 2486, hyodyke.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (269,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 5.7.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6389. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tti/2018/tti_2018_2019-07-05_tie_001_fi.html