Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 5.7.2019

Värdet av industriproduktionen 91,9 miljarder euro år 2018

Enligt Statistikcentralens statistik över industriproduktionen uppgick värdet av den sålda produktionen inom industrin (näringsgrenarna B: Utvinning av mineral och C: Tillverkning) år 2018 till 91,9 miljarder euro. Värdet av den sålda industriproduktionen ökade med 6,5 procent från året innan.

Värdet av den sålda industriproduktionen per varu 2018 1)

  Värdet av den sålda industriproduktionen (mn euro) Andel av industri-produktionen (%) Förändring på årsnivå (%)
Totalt 91 904 100,0 6,5
B Produkter från gruvdrift och utvinning av mineral 1 676 1,8 7,4
C Tillverkade varor 89 853 97,8 6,1
10-12 Livsmedel, drycker och tobak 8 946 9,7 1,0
13-15 Textilier, kläder, läder och lädervaror 522 0,6 -2,2
16-17 Skogsindustriprodukter 17 639 19,2 7,6
19-22 Produkter från kemisk industri 19 102 20,8 7,9
24-30, 33 Produkter från metallindustri 39 290 42,8 6,2
  24-25 Metaller och metallvaror 15 437 16,8 4,7
  26-28, 33 Maskiner och apparater 18 597 20,2 7,8
  29-30 Transportmedel 5 256 5,7 5,4
18, 23, 31, 32 Andra tillverkade varor 4 354 4,7 3,5
Övriga produkter 2) 375 0,4 906,5
1) Uppgifterna har summerats på grövre nivåer från PRODCOM-klassificeringen. Noggranna nyttighetsspecifika uppgifter finns i statistikdatabasen StatFin.
2) Uppgifter om avfallsbenämningar som samlas in nationellt statistikförs fr.o.m. statistikåret 2018 i huvudsak i gruppen ”Övriga produkter”, medan de tidigare år har statistikförts enligt material i undergrupper för industriprodukter C. Uppgifter om ändringar i benämningarna: https://stat.fi/sv/luokitukset/prodcom/.

Av det totala värdet av den sålda produktionen stod metallindustrins produkter för 43 procent dvs. 39,3 miljarder euro. Försäljning av maskiner och apparater till ett värde av 18,6 miljarder euro täckte närmare hälften av detta, metall och metallprodukternas andel var 39 procent och transportmedlens 13 procent. Den kemiska industrins produkter stod för 21 procent av det totala värdet av den sålda produktionen, skogsindustrins produkter för 19 procent och livsmedel för 10 procent.

Kraftigast ökade värdet av den sålda produktionen för den kemiska industrins och skogsindustrins produkter och i fråga om metallindustrins produkter för maskiner och apparater. I alla dessa produktgrupper steg värdet av den sålda produktionen med nästan åtta procent från året innan.

En mer detaljerad indelning i undergrupper finns i tabellbilaga 1. Den mest detaljerade nivån av uppgifter om värdet och volymen av den inhemska sålda produktionen efter varubenämning och om volymen av totalproduktionen har publicerats i StatFin-databasen.

Uppgifterna i statistiken över industriproduktionen för år 2018 har uppdaterats i statistiktjänsten StatFin 5.7.2019. Statistikens databastabell omfattar uppgifter om värdet och volymen av den inhemska sålda produktionen och om volymen av den inhemska totalproduktionen efter varubenämning för åren 2015–2018. Tidigare årsvisa uppgifter finns i StatFin-statistiktjänstens arkivdatabas. I tjänsten finns uppgifter fr.o.m. år 1998. Uppgifterna har samlats in årligen från företag och arbetsställen inom utvinning av mineral (näringsgren B) samt tillverkning (näringsgren C).


Källa: Industriproduktion 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tiina Sevón 029 551 3711, Ritva Tikkanen 029 551 3300, Ilkka Kallio 029 551 2486, hyodyke.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (211,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 5.7.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industriproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-6397. 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tti/2018/tti_2018_2019-07-05_tie_001_sv.html