Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 18.4.2005

Suomen talouskasvu nojaa edelleen tuottavuuteen

Vuonna 2004 työn tuottavuus kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 2,4 prosenttia. Kotimaassa tehdyt työtunnit lisääntyivät 1,2 prosenttia ja nimelliset palkansaajakorvaukset, eli palkat, palkkiot ja työnantajan sosiaaliturvamaksut, kasvoivat 4,2 prosenttia. Palkansaajakorvaukset per työtunti nousivat 3,0 prosenttia nimellisesti ja reaalisesti 2,8 prosenttia, sillä elinkustannusindeksi kasvoi vain 0,2 prosenttia. Yksikkötyökustannukset, nimelliset palkansaajakorvaukset arvonlisäyksen määräyksikköä kohden, nousivat 0,6 prosenttia.

1990-luvun alun laman jälkeen on BKT:n määrä kasvanut aiempaa nopeammin. Keskikasvu vuosina 1995-2003 oli 3,6 prosenttia kun se oli 3,0 prosenttia vuosina 1975-1990. Koska työtunnit ovat lähteneet kasvuun, niin työn tuottavuuden vuotuinen keskikasvu ajanjaksolla 1995-2003 oli 2,3 prosenttia, mikä on aiempaa maltillisempi lisäys. Pääomavaltaistumisen, eli kiinteän pääomakannan lisäys suhteessa työpanokseen, kontribuutio työn tuottavuuden muutokselle oli vain 0,1 prosenttiyksikköä. Kokonaistuottavuuden vuotuinen keskikasvu ajanjaksolla 1995-2003 on 2,2 prosenttia koko kansantaloudessa, mikä on nopein keskikasvu koko tarkastelujaksona.

Bruttokansantuotteen määrän keskikasvu ja sen osatekijöiden kasvukontribuutiot vuosina 1975-2003*, %

  1975-1990 1990-1995 1995-2003*
BKT:n määrä 3,0 -0,9 3,6
Tehdyt työtunnit 0,0 -3,7 1,3
Työn tuottavuus 3,0 2,8 2,3
Pääomavaltaistuminen 1,6 2,3 0,1
Kokonaistuottavuus 1,4 0,5 2,2

Tuottavuuskatsaus 2004-julkaisuun sisältyy myös tietoja julkisen toiminnan tuottavuudesta. Kuntayhteisöjen koulutus-, sosiaali- ja kirjastopalvelujen yhteenlaskettu kokonaistuottavuus on heikentynyt vuosittain vuodesta 1998 vuoteen 2003. Vuosina 2001-2002 tuottavuuden selvän alenemisen syynä oli panosten merkittävä kasvu. Vuonna 2003 tuottavuuden lasku kuitenkin hidastui selvästi panosten volyymin hitaamman kasvun ansiosta. Valtion tuottavuustilastoinnin tietojen mukaan tilastointiin kuuluvien valtion yksiköiden kokonaistuottavuus on alentunut vuosina 2002 ja 2003. Vuonna 2003 kokonaistuottavuus laski 2,1 prosenttia edellisestä vuodesta. Työn tuottavuus on pysynyt kolmena edellisenä vuonna likimäärin ennallaan.

Lähde: Tuottavuuskatsaus 2004. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Jalava (09) 1734 3391, skt.95@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 18.4.2005

Viittausohje:

Tilasto: Tuottavuustutkimukset [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4317. 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttut/2004/ttut_2004_2005-04-18_tie_001.html