Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 19.12.2017

Perheisiin kuulumattomilla työttömyys keskimääräistä korkeampaa 2016

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston ennakkotietojen mukaan vuoden 2016 lopussa oli työttömänä 355 000 18–64-vuotiasta henkilöä (osuus työvoimasta noin 14 prosenttia). Perheisiin kuulumattomilla henkilöillä työttömien osuus työvoimasta oli noin 20 prosenttia. Puolisoilla joiden perheessä oli lapsia vastaava osuus oli noin kahdeksan prosenttia.

Työttömien osuus työvoimasta (18–64-vuotiaat) perheaseman mukaan 1990–2016*, %

Työttömien osuus työvoimasta (18–64-vuotiaat) perheaseman mukaan 1990–2016*, %
*Vuoden 2016 tieto on ennakollinen

Vuonna 2016 työttömien osuus työvoimasta oli työssäkäyntitilaston ennakkotietojen mukaan vajaa 14 prosenttia. Perheaseman mukaan tarkasteltuna suurin työttömien osuus oli perheisiin kuulumattomilla, noin 20 prosenttia. Osuus oli pienin puolestaan niillä puolison asemassa olevilla, joilla oli perheessä lapsia. Tässä ryhmässä työttömien osuus oli noin kahdeksan prosenttia. Lapsiksi katsotaan iästä riippumatta vanhempiensa kanssa asuvat lapset tai puolison biologiset lapset tai ottolapset.

Ennakkotietojen mukaan vuonna 2016 perheisiin kuulumattomien miesten ja naisten työttömyydessä oli eroa: Perheisiin kuulumattomista miehistä työttömänä oli noin 24 prosenttia työvoimasta ja naisista noin 16 prosenttia. Perheellisten ryhmissä sukupuolten välillä eroa oli noin prosenttiyksikön verran.

Perheisiin kuulumattomia miehiä työttömänä yli 84 000

Perheisiin kuulumattomia 18–64-vuotiaita miehiä oli työttömänä vuoden 2016 lopulla 84 300 ja naisia 43 300. Perheisiin kuulumattomien työttömien miesten määrä kattaa 24 prosenttia kaikista työttömistä.

Työttömät (18–64-vuotiaat) perheaseman ja sukupuolen mukaan 2016, lkm

Työttömät (18–64-vuotiaat) perheaseman ja sukupuolen mukaan 2016, lkm
*Muut-luokka sisältää perheasemaltaan lapsen asemassa olevat, laitosväestöön kuuluvat sekä luokittelemattomat

Työttömistä perheisiin kuulumattomista miehistä suurin ikäryhmä oli 18–24-vuotiaat (11 600 henkilöä). Vastaavasti pienimmän ikäryhmän muodostivat 40–44-vuotiaat miehet (7 200 henkilöä). Perheisiin kuulumattomista naisista oli työttömänä eniten 60–64-vuotiaita, 7 800 henkilöä, ja vähiten 40–44-vuotiaita, 2 400 henkilöä.

Työllisten osuus 18–64-vuotiaasta väestöstä oli ennakkotietojen mukaan 68 prosenttia. Perheisiin kuulumattomista miehistä 55 prosenttia oli työllisiä ja perheisiin kuulumattomista naisista 62 prosenttia.


Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Netta Hiitola 029 551 3552, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (263,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 19.12.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. pääasiallinen toiminta ja ammattiasema 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyokay/2016/03/tyokay_2016_03_2017-12-19_tie_001_fi.html