Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Taloudellinen huoltosuhde oli 133 vuonna 2019

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston tietojen mukaan taloudellinen huoltosuhde oli 133 vuonna 2019. Tämä tarkoittaa, että vuonna 2019 sataa työssäkäyvää henkilöä kohti oli 133 ei-työssäkäyvää henkilöä. Vuonna 2018 huoltosuhde oli 132. Työssäkäyviä 18–64-vuotiaita henkilöitä oli yhteensä 2 341 000 vuonna 2019 joista palkansaajia oli 2 103 000 sekä yrittäjiä oli 238 000. Työttömiä henkilöitä oli yhteensä 257 000 ja työvoiman ulkopuolella olevia 2 894 000.

Taloudellinen huoltosuhde vuosina 1990–2019

Taloudellinen huoltosuhde vuosina 1990–2019

Taloudellisella huoltosuhteella tarkoitetaan työllisten lukumäärän suhdetta työttömiin ja työvoiman ulkopuolella oleviin. Työvoiman ulkopuolisiksi lasketaan 0–14-vuotiaat, opiskelijat ja koululaiset, varusmiehet ja siviilipalvelusmiehet, eläkeläiset sekä muut työvoiman ulkopuolella olevat.

Työllisten lukumäärän noustessa suhteessa työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien määrään, taloudellinen huoltosuhdeluku laskee. Vastaavasti työttömien tai työvoiman ulkopuolella olevien lukumäärän kasvaessa suhteessa työllisten määrään, huoltosuhdeluku kasvaa. Taloudellisen huoltosuhteen vaihteluun voivat vaikuttaa esimerkiksi eläkeläisten määrän kasvu ja työllisyystilanne. Taloudellisessa huoltosuhteessa on esiintynyt suurta vaihtelua viimeisten vuosikymmenien aikana. 1990-luvun laman aikana taloudellinen huoltosuhde oli korkealla. Korkeimmillaan taloudellinen huoltosuhde oli vuonna 1993, jolloin sataa työllistä henkilöä kohden löytyi 172 ei-työllistä henkilöä. Matalimmillaan taloudellinen huoltosuhde oli vuonna 1989 (112).

1.1 Työllisiä väestössä oli 2 374 000 ja työttömiä sekä työvoiman ulkopuolella olevia yhteensä 3 152 000

Vuonna 2019 työttömänä oli 257 000 henkilöä. Työttömien määrä kasvoi edellisvuodesta 1000 henkilön verran. Työvoiman ulkopuolella olevista oli eläkeläisiä 1 437 000, opiskelijoita ja koululaisia 401 000, 0–14-vuotiaita 871 000 ja varusmiehiä ja siviilipalvelusmiehiä 7 400.

18–64-vuotiaiden työttömien osuus vastaavan ikäisestä työvoimasta oli 9,9 prosenttia vuonna 2019. Edellisvuodesta luku kasvoi 0,1 prosenttiyksikköä. Työttömien osuus oli naisilla 8,4 prosenttia ja miehillä 11,3 prosenttia.

Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan vuosina 1990–2019

Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan vuosina 1990–2019

Taloudellisen huoltosuhteen heikentymiseen vaikuttaa työttömien osuuden lisäksi väestön ikääntyminen ja tätä kautta eläkeläisten määrä. Vuonna 2019 Suomessa oli 1 437 000 eläkeläistä. Vuonna 2018 eläkeläisiä oli 1 430 000. Eläkeläisten määrä kasvoi vuodessa 7 000 henkilöllä.

1.2 Matalimmat taloudelliset huoltosuhteet olivat maakunnissa Ahvenanmaa, Uusimaa ja Pohjanmaa

Ahvenanmaalla taloudellinen huoltosuhde oli matalin maakuntien välisessä vertailussa vuonna 2019. Maakunnassa oli sataa työssäkäyvää kohti 106 työtöntä ja työelämän ulkopuolella olevaa henkilöä. Ahvenanmaalla työllisenä oli 14 500 ja työttömänä 570 henkilöä. Maakuntatasolla taloudellinen huoltosuhde oli matala myös Uudenmaan maakunnassa, jossa taloudellinen huoltosuhde oli 109 sekä Pohjanmaalla, jossa taloudellinen huoltosuhde oli 127. Korkeimmat taloudelliset huoltosuhteet vuonna 2019 olivat maakunnissa: Pohjois-Karjala (169), Etelä-Savo (166) ja Kainuu (164). Pohjois-Karjalassa työllisiä oli 61 200 ja työttömänä oli 10 200 henkilöä. Työttömien osuus työvoimasta oli vuonna 2019 korkein Pohjois-Karjalassa (14,4 %) ja matalin Ahvenanmaalla (3,9 %).

Taloudellinen huoltosuhde maakunnittain 2019

Taloudellinen huoltosuhde maakunnittain 2019

1.3 Eläkeläisten osuus suurin Etelä-Savossa

Eläkeläisten määrän kasvu näkyy kaikissa maakunnissa. Eläkeläisten osuudessa on suurta vaihtelua maakuntien välillä. Eläkeläisten osuus maakunnan väestöstä oli vuonna 2019 korkein Etelä-Savossa (36,1 %) ja pienin Uudellamaalla (20,1 %). Etelä-Savossa oli vuonna 2019 eläkeläisiä 49 000, Uudellamaalla eläkeläisiä oli 339 000.

Eläkeläisten osuus maakunnittain vuonna 2005 ja 2019

Eläkeläisten osuus maakunnittain vuonna 2005 ja 2019

Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Meri Juuti 029 551 3061, Elina Pelkonen , info@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 8.4.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. ammatti ja sosioekonominen asema 2019, 1. Taloudellinen huoltosuhde oli 133 vuonna 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyokay/2019/01/tyokay_2019_01_2021-04-08_kat_001_fi.html