Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, helmikuu

Julkaistu: 23.11.2004

Työllisyys lisääntyi lokakuussa 2004

Työllisiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan lokakuussa 2 349 000 eli 30 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste eli työllisten osuus 15 - 64-vuotiaista oli 66,6 prosenttia. Edellisen vuoden lokakuuhun verrattuna työllisyys lisääntyi rakentamisessa, kaupassa sekä liike-elämän- ja muissa palveluissa. Työpaikat vähentyivät maataloudessa ja teollisuudessa.

Työttömiä oli lokakuussa 7 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli 8,0 prosenttia, kun se edellisen vuoden lokakuussa oli 8,3 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 10/2003 - 10/2004, tuhatta henkeä

  Lokakuu 2004 Lokakuu 2003 MUUTOS, %
10/03 - 10/04
Työlliset yhteensä 2 349 2 319 1,3
Työllisyysaste, % 66,6 66,0 0,6 2
Työttömät 1 203 210 -3,2
Työttömyysaste, % 8,0 8,3 -0,3 2
Työvoima yhteensä 2 552 2 529 0,9
Työvoimaosuus, % 64,8 64,3 0,5 2
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 387 1 401 -1,0
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista
1 Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksen mukaisesti tilastoituna
2 prosenttiyksikköä

Lehdistötiedote

Lähde: Työvoimatutkimus 2004, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 23.11.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. lokakuu 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2004/10/tyti_2004_10_2004-11-23_tie_001.html