Julkaistu: 20.6.2007

Palvelualojen työllisyys kasvoi vuosina 2005 ja 2006 yhteensä 64 000 hengellä

Vuoden 2004 jälkipuoliskolla alkanut työllisyyden paraneminen jatkui edelleen vuonna 2006. Kahden viime vuoden aikana työllisten määrä lisääntyi kaikilla päätoimialoilla maa- ja metsätaloutta lukuun ottamatta. Palvelutoimialoilla työllisyys kasvoi vuosina 2005 ja 2006 yhteensä 64 000 hengellä. Rakentamisessa työllisten määrä lisääntyi yhteensä 14 000 hengellä ja teollisuudessa 6 000 hengellä. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen Työvoimatilasto 2006 -julkaisusta.

Vuosina 2005 ja 2006 palvelutoimialoista kasvoivat eniten teknisten ja muiden liike-elämän palveluiden toimiala sekä sosiaalipalvelujen toimiala, molemmat noin 20 000 hengellä. Teollisuuden toimialoista metalli- yms. teollisuus kasvoi noin 17 000 hengellä. Ryhmään kuuluva teollisuus valmistaa muun muassa metallituotteita, koneita ja laitteita, elektroniikka- ja sähkölaitteita sekä kulkuneuvoja.

Työllisten määrän muutos edellisestä vuodesta toimialan mukaan vuosina 2005 ja 2006

Lähde: Työvoimatilasto 2006. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Olga Kambur (09) 1734 3565, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 20.6.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2006/tyti_2006_2007-06-20_tie_001.html