Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 25.11.2008

Työttömien määrä lähes ennallaan

Työllisiä oli lokakuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 522 000 eli 27 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Muutos mahtuu työllisten määrän virhemarginaaliin (±29 000). Työllisten määrä kasvoi yksityisellä sektorilla ja pysyi lähes ennallaan julkisella sektorilla. Työllisten määrä kasvoi Etelä- ja Itä-Suomen lääneissä ja väheni Länsi-Suomen läänissä.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli lokakuussa 70,2 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 70,6 prosenttia. Miesten työllisyysaste oli 71,8 prosenttia ja naisten työllisyysaste 68,6 prosenttia. Nuorten työllisyysaste pieneni 40,2 prosentista 39,5 prosenttiin.

Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2008 lokakuussa 155 000, mikä oli 8 000 vähemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Muutos mahtuu työttömien lukumäärän virhemarginaaliin (±14 000). Työttömien miesten määrä kasvoi ja työttömien naisten määrä väheni.

Työttömyysaste oli 5,8 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 6,0 prosenttia ja naisten työttömyysaste 5,6 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli lokakuussa 6,5 prosenttia.

Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä, 4,7 prosenttia, ja korkein Lapin läänissä, 10,6 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli lokakuussa 16,2 prosenttia, mikä oli 1,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisen vuoden lokakuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 17,1 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 2008/10 – 2007/10 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, tuhatta henkeä

  2008/10 2007/10 Muutos, %
2008/10 - 2007/10
15–74-vuotias väestö 4 011 3 988 0,6
Työvoima yhteensä 2 677 2 658 0,7
Työlliset yhteensä 2 522 2 495 1,1
– palkansaajat 2 192 2 192 0,0
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 329 302 9,0
Työttömät 155 164 –5,0
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 334 1 329 0,3
      Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste (15–64–vuotiaat), % 70,2 69,8 0,4
Työttömyysaste, % 5,8 6,2 –0,4
Työvoimaosuus, % 66,7 66,7 0,1
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.
     

Vuoden 2008 tammi-lokakuussa työllisiä oli työvoimatutkimuksen mukaan keskimäärin 2 537 000 henkeä eli 43 000 enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Työttömiä puolestaan oli keskimäärin 174 000 eli 14 000 vähemmän kuin vuoden 2007 tammi-lokakuussa.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työvoimatoimistoissa oli lokakuun 2008 lopussa kaikkiaan 193 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 6 000 pienempi kuin edellisen vuoden lokakuussa. Työttömyys laski edellisestä vuodesta kaikkien muiden TE-keskusten alueilla, paitsi Pirkanmaalla (2 %) ja Pohjois-Pohjanmaalla (0 %). Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli lokakuun lopussa yhteensä 86 000, mikä oli 3 000 vähemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,2 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 21 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 1 000 suurempi kuin edellisen vuoden lokakuussa. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin lokakuussa 39 000 uutta avointa työpaikkaa eli 4 000 vähemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa.

Muutokset 2008/10 – 2007/10 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan, tuhatta henkeä

  2008/10 2007/10 Muutos, %
2008/10 - 2007/10
Työttömät työnhakijat 193 198 –2,9
– yli vuoden työttömänä olleet 41 48 –14,7
Toimenpiteillä yhteensä 86 89 –3,5
– tukitoimenpitein työllistetyt 38 36 3,3
– työvoimakoulutuksessa 31 34 –9,2
– työharjoittelussa, vuorottelutyössä 18 19 –6,2
Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 39 44 –9,7
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.      

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 010 604 8050, http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Katso kausitasoitetusta trendistä ja sen käytön rajoituksista
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html .

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu, Population and social conditions -aihealueelta.


Lähde: Työvoimatutkimus 2008, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (402,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 25.11.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. lokakuu 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2008/10/tyti_2008_10_2008-11-25_tie_001_fi.html