Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, helmikuu

Julkaistu: 23.12.2008

Työttömiä saman verran kuin vuosi sitten

Työllisiä oli vuoden 2008 marraskuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 509 000 eli edelleen 38 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. 55–64-vuotiaita työllisiä oli 26 000 enemmän kuin vuoden 2007 marraskuussa. Tämän ikäinen koko väestö kasvoi 18 000 hengellä. Työllisistä jatkuvaa kokoaikatyötä tekevien palkansaajien määrä kasvoi ja määrä- ja osa-aikaista työtä tekevien palkansaajien määrä väheni.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli marraskuussa 69,8 prosenttia eli 0,7 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 70,7 prosenttia. Miesten työllisyysaste oli 71,4 prosenttia ja naisten työllisyysaste 68,2 prosenttia. Nuorten työllisyysaste oli 40,5 prosenttia eli sama kuin vuotta aiemmin.

Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2008 marraskuussa 161 000 eli saman verran kuin edellisen vuoden marraskuussa.

Työttömyysaste oli 6,0 prosenttia eli 0,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 5,5 prosenttia ja naisten työttömyysaste 6,6 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli marraskuussa 6,5 prosenttia.

Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä, 5,1 prosenttia, ja korkein Lapin läänissä, 11,8 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli marraskuussa 13,8 prosenttia, mikä oli 0,3 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 16,8 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 2008/11 – 2007/11 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, tuhatta henkeä

  2008/11 2007/11 Muutos, %
2008/11 - 2007/11
15–74-vuotias väestö 4 012 3 990 0,6
Työvoima yhteensä 2 671 2 633 1,4
Työlliset yhteensä 2 509 2 472 1,5
– palkansaajat 2 179 2 179 0,0
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 331 293 12,9
Työttömät 161 161 0,0
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 342 1 357 –1,1
      Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste (15–64–vuotiaat), % 69,8 69,1 0,7
Työttömyysaste, % 6,0 6,1 –0,1
Työvoimaosuus, % 66,6 66,0 0,6
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.
     

Vuoden 2008 tammi-marraskuussa työllisiä oli työvoimatutkimuksen mukaan keskimäärin 2 534 000 henkeä eli 42 000 enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Työttömiä puolestaan oli keskimäärin 173 000 eli 13 000 vähemmän kuin vuoden 2007 tammi-marraskuussa.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työvoimatoimistoissa oli marraskuun 2008 lopussa kaikkiaan 201 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 2 000 suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Työttömyys kasvoi edellisestä vuodesta kaikkien muiden TE-keskusten alueilla, paitsi Satakunnassa (-5 %), Uudellamaalla (-3 %), Lapissa (-2 %), Keski-Suomessa (-1 %) ja Kaakkois-Suomessa (0 %). Marraskuun lopussa työvoimatoimistoihin ilmoittautuneita lomautettuja oli 13 000, mikä oli 6 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli marraskuun lopussa yhteensä 86 000, mikä oli 3 000 vähemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,2 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 21 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 3 000 suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin marraskuussa 30 000 uutta avointa työpaikkaa eli 7 000 vähemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa.

Muutokset 2008/11 – 2007/11 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan, tuhatta henkeä

  2008/11 2007/11 Muutos, %
2008/11 - 2007/11
Työttömät työnhakijat 201 199 1,0
– yli vuoden työttömänä olleet 40 47 –15,5
Toimenpiteillä yhteensä 86 89 –3,4
– tukitoimenpitein työllistetyt 37 35 4,5
– työvoimakoulutuksessa 31 34 –9,0
– työharjoittelussa, vuorottelutyössä 18 19 –7,8
Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 30 37 –20,2
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.      

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 010 604 8050, http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietoja lomautetuista julkaistaan vain neljännesvuosi- ja vuositasolla, ks. http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2008-12-23_uut_001.html .

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Katso kausitasoitetusta trendistä ja sen käytön rajoituksista
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html .

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu, Population and social conditions -aihealueelta.


Lähde: Työvoimatutkimus 2008,marraskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (403,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 23.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. marraskuu 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2008/11/tyti_2008_11_2008-12-23_tie_001_fi.html