Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

9.5 Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2009/IV - 2008/IV

  Vuosi/Neljännes Muutos
2009/IV 2009/III 2008/IV 2009/IV - 2008/IV
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia (%)
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 1022,4 952,4 1080,7 -5,4
A-B Maatalous, metsätalous, kalatalous; kaivostoiminta 01-09 56,7 66,2 58,2 -2,7
Maatalous 01 42,8 51,3 44,7 -4,1
C Teollisuus 10-33 159,5 143,3 180,4 -11,6
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 18,5 19,1 20,2 -8,2
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 25,7 21,7 27,1 -5,4
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 21,8 20,2 22,0 -1,1
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 26,5 23,0 32,8 -19,1
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 51,4 44,6 61,4 -16,3
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 15,6 14,7 16,8 -7,2
D-E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 10,5 10,4 11,5 -8,8
F Rakentaminen 41-43 79,2 79,1 84,8 -6,6
Talonrakentaminen 41 25,0 25,4 30,1 -17,0
Erikoistunut rakennustoiminta 43 44,3 44,4 44,9 -1,5
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 123,6 116,1 134,2 -7,9
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 18,3 17,1 23,0 -20,2
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 41,6 34,2 46,5 -10,7
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 63,8 64,8 64,7 -1,5
H Kuljetus ja varastointi 49-53 68,1 62,9 72,3 -5,8
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 47,9 44,4 50,6 -5,3
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 20,2 18,5 21,7 -7,2
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 31,5 34,1 34,9 -9,6
J Informaatio ja viestintä 58-63 41,7 35,0 41,0 1,6
K-L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 29,4 26,8 32,0 -8,1
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 60,7 51,8 66,2 -8,2
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 23,4 21,0 26,9 -12,9
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 38,2 38,8 41,4 -7,7
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 23,5 23,4 24,1 -2,2
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 51,7 44,4 49,3 4,8
P Koulutus 85 63,3 49,2 63,6 -0,4
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 154,4 137,9 154,4 0,0
Terveyspalvelut 86 74,9 67,8 72,2 3,7
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 30,0 30,5 33,4 -10,2
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 49,5 39,6 48,8 1,4
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 18,8 21,0 19,3 -2,2
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 31,7 31,7 33,2 -4,6
X Toimiala tuntematon 00 3,4 3,4 4,0 .

Lähde: Työvoimatutkimus 2009, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Anna Pärnänen (09) 1734 2607, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 26.01.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2009, 9.5 Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2009/IV - 2008/IV . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2009/12/tyti_2009_12_2010-01-26_tau_028_fi.html