Julkaistu: 15.2.2011

Vuoden 2010 työllisyys ja työttömyys edellisvuoden tasolla

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisyyden heikkeneminen pysähtyi vuonna 2010. Myös työttömyysaste pysyi miltei samalla tasolla kuin vuonna 2009. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen vuosikatsauksesta Työllisyys ja työttömyys vuonna 2010.

Työllisyysasteen lasku pysähtyi vuonna 2010. Työllisyysaste oli 67,8 prosenttia, mikä on vain puoli prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna 2009. Miesten työllisyysaste oli edellisvuoden tasolla, 68,7 prosenttia. Naisten työllisyysaste laski yhden prosenttiyksikön 66,9 prosenttiin.

Työllisiä oli 2 447 000 vuonna 2010. Työllisten määrä väheni 10 000 hengellä vuodesta 2009. Työllisyyden väheneminen tasaantui vuonna 2010, sillä vuonna 2009 työllisten määrä oli vähentynyt 74 000:lla.

Työttömyystilanteessa ei juuri tapahtunut muutoksia vuodesta 2009 vuoteen 2010. Vuonna 2010 työttömyysaste oli keskimäärin 8,4 prosenttia, kun vuonna 2009 työttömyysaste oli keskimäärin 8,2 prosenttia. Miesten työttömyysaste oli 9,1 ja naisten 7,6 prosenttia.

Työttömiä oli vuonna 2010 keskimäärin 224 000, mikä oli lähes sama kuin vuonna 2009. Miehiä oli työttömänä 126 000 ja naisia 98 000. Vuoteen 2009 verrattuna työttömiä miehiä on 4 000 enemmän. Naisten työttömyydessä ei juuri ole tapahtunut muutosta.

Työttömyysasteet sukupuolen mukaan vuosina 1989–2010, 15–74-vuotiaat, %

Työttömyysasteet sukupuolen mukaan vuosina 1989–2010, 15–74-vuotiaat, %

Lähde: Työvoimatutkimus 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (603,0 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 15.2.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/tyti_2010_2011-02-15_tie_001_fi.html