Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 22.3.2011

Helmikuun työttömyysaste 8,4 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli helmikuussa 221 000, mikä on 21 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,4 prosenttia, joka on 0,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työllisiä oli 27 000 enemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2011/02

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2011/02

Työllisiä oli vuoden 2011 helmikuussa 2 425 000, mikä oli 27 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Muutos mahtuu työllisten lukumäärän virhemarginaaliin (± 30 000). Työllisten miesten määrä lisääntyi, mutta työllisten naisten määrä väheni hieman. Palkansaajien määrä lisääntyi, kun taas yrittäjien määrä pysyi ennallaan. Työllisyys kasvoi Etelä- ja Pohjois-Suomen aluehallintovirastojen (AVI) alueilla.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli helmikuussa 67,1 prosenttia, mikä oli 0,8 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,2 prosenttia. Miesten työllisyysaste oli 68,2 ja naisten 66,1 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2011 helmikuussa 221 000, mikä oli 21 000 vähemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa.

Työttömyysaste oli helmikuussa 8,4 prosenttia, joka on 0,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen trendi oli 8,0 prosenttia ja sillä tasolla se on ollut viimeiset kuusi kuukautta. Miesten työttömyysaste oli 8,7 ja naisten 8,0 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli helmikuussa 21,3 prosenttia, mikä oli 4,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden helmikuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi laski 19,7 prosenttiin. Työttömyysaste oli pienin Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Työllisyyden muutokset 2010/02 – 2011/02 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74–vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2010/02 2011/02 2010/02 - 2011/02
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 037 4 053 0,4
Työvoima yhteensä 2 641 2 647 0,2
Työlliset 2 399 2 425 1,1
– palkansaajat 2 064 2 091 1,3
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 335 334 –0,3
Työttömät 242 221 –8,5
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 397 1 407 0,7
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 66,4 67,1 0,8
Työttömyysaste 9,2 8,4 –0,8
Työvoimaosuus 65,4 65,3 –0,1
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli helmikuun 2011 lopussa kaikkiaan 259 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 26 000 pienempi kuin edellisen vuoden helmikuussa.

Työttömyys väheni edellisestä vuodesta kaikkien ELY-keskusten alueilla. Eniten työttömien työnhakijoiden määrä väheni Pohjanmaalla (-17 %), Etelä-Pohjanmaalla (-16 %), Pirkanmaalla (-12 %) ja Pohjois-Savossa (-12 %). Helmikuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 22 000, mikä oli 11 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli helmikuun lopussa yhteensä 112 000, mikä oli 18 000 enemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 4,2 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 31 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 6 000 pienempi kuin edellisen vuoden helmikuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin helmikuussa 59 000 uutta avointa työpaikkaa eli 11 000 enemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa.

Muutokset 2010/02– 2011/02 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2010/02 2011/02 2010/02- 2011/02
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 285 259 –9,3
– yli vuoden työttömänä olleet 50 58 15,4
Toimenpiteillä yhteensä 94 112 19,5
– tukitoimenpitein työllistetyt 31 36 16,8
– työvoimakoulutuksessa 34 34 2,8
– työharjoittelussa, vuorottelutyössä 20 19 –2,6
– kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa 10 23 127,4
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 49 59 22,2
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 010 604 8050, http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen päivitetyt taulukot: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau.html

Työvoimatutkimus 2010, työllisyys ja työttömyys vuonna 2010: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2010/tyti_2010_2011-02-15_tie_001_fi.html

Työvoimatutkimus 2009, aikasarjatiedot 2000–2009: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2009/17/tyti_2009_17_2010-12-03_tie_001_fi.html

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Kausitasoitetusta trendistä: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2010-06-18_men_003.html

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Avoimet työpaikat: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index.html


Lähde: Työvoimatutkimus 2011, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Ari Väisänen (09) 1734 2290, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (424,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 22.3.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. helmikuu 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/02/tyti_2011_02_2011-03-22_tie_001_fi.html