Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, helmikuu

Julkaistu: 28.4.2011

Maaliskuun työttömyysaste 9,3 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan maaliskuussa 2011 työllisyys ja työttömyys olivat lähellä vuoden takaista tasoa. Työllisiä oli 12 000 vähemmän kuin edellisvuoden maaliskuussa. Työttömyysaste oli 9,3 prosenttia, mikä oli 0,2 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä (tammi-maaliskuussa) työttömyysaste oli 8,6 prosenttia, kun se vuoden 2010 vastaavalla ajanjaksolla oli 9,3 prosenttia.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2011/03

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2011/03

Työllisiä oli vuoden 2011 maaliskuussa 2 388 000, mikä oli 12 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Muutos mahtuu työllisten lukumäärän virhemarginaaliin (± 30 000). Työllisiä miehiä oli 16 000 enemmän, kun taas työllisiä naisia oli 28 000 vähemmän kuin maaliskuussa 2010. Työllisten määrä väheni Etelä- ja Itä-Suomen aluehallintovirastojen (AVI) alueella.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli maaliskuussa 66,4 prosenttia, mikä oli 0,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,1 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden maaliskuusta prosenttiyksiköllä 67,9 prosenttiin, kun taas naisten työllisyysaste laski 1,4 prosenttiyksikköä 64,8 prosenttiin.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2011 maaliskuussa 245 000, mikä oli 5 000 enemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Muutos mahtuu työttömien lukumäärän virhemarginaaliin (± 17 000). Työttömiä miehiä oli 139 000 ja naisia 106 000 henkeä.

Työttömyysaste oli maaliskuussa 9,3 prosenttia eli 0,2 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 10,1 ja naisten 8,4 prosenttia. Työttömyysasteen trendi nousi 8,4 prosenttiin. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli maaliskuussa 27,8 prosenttia, mikä oli 2,2 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 21,6 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevien 15–74-vuotiaiden naisten määrä kasvoi 25 000:lla edellisen vuoden maaliskuusta.

Työllisyyden muutokset 2010/03 – 2011/03 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74–vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2010/03 2011/03 2010/03 - 2011/03
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 038 4 054 0,4
Työvoima yhteensä 2 639 2 633 –0,3
Työlliset 2 400 2 388 –0,5
– palkansaajat 2 069 2 060 –0,4
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 331 328 –0,9
Työttömät 240 245 2,0
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 399 1 422 1,6
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 66,5 66,4 –0,2
Työttömyysaste 9,1 9,3 0,2
Työvoimaosuus 65,4 64,9 –0,4
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2011 ensimmäisen vuosineljänneksen tiedot

Vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä työllisiä oli keskimäärin 2 408 000 henkeä, mikä oli 19 000 enemmän kuin vuoden 2010 vastaavana aikana. Työllisten määrä lisääntyi muun muassa talonrakentamisen, koulutuksen ja sosiaalihuollon avopalvelujen toimialoilla.

Työttömiä oli vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä keskimäärin 227 000 henkeä, mikä oli 17 000 vähemmän kuin vuoden 2010 tammi-maaliskuussa. Vuoden ensimmäisen neljänneksen työttömyysaste oli 8,6 prosenttia, mikä oli 0,6 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2010 vastaavaan aikaan.

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä oli noin 1,7 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Työllisyyden muutokset 2010/I – 2011/I Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan

  Vuosi/Neljännes Muutos
2010/I 2011/I 2010/I - 2011/I
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työvoima yhteensä 2 632 2 635 0,1
Työlliset yhteensä 2 388 2 408 0,8
Työttömät, yhteensä 244 227 –6,9
– miehet 143 127 –10,8
– naiset 101 100 –1,3
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli maaliskuun 2011 lopussa kaikkiaan 248 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 26 000 pienempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa.

Työttömyys väheni edellisestä vuodesta kaikkien ELY-keskusten alueilla. Eniten työttömien työnhakijoiden määrä väheni Etelä-Pohjanmaalla (-19 %), Pohjanmaalla (-17 %) ja Pirkanmaalla (-12 %). Maaliskuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 20 000, mikä oli 10 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli maaliskuun lopussa yhteensä 116 000, mikä oli 16 000 enemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 4,4 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 28 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 6 000 pienempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin maaliskuussa 60 000 uutta avointa työpaikkaa eli 8 000 enemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa.

Muutokset 2010/03– 2011/03 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2010/03 2011/03 2010/03- 2011/03
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 273 248 –9,4
– yli vuoden työttömänä olleet 51 57 12,5
Toimenpiteillä yhteensä 100 116 15,6
– tukitoimenpitein työllistetyt 31 36 15,7
– työvoimakoulutuksessa 37 37 –0,2
– työharjoittelussa, vuorottelutyössä 21 20 –7,9
– kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa 11 23 114,8
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 52 60 15,0
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 010 604 8050, http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen päivitetyt taulukot: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau.html

Työvoimatutkimus 2010, työllisyys ja työttömyys vuonna 2010: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2010/tyti_2010_2011-02-15_tie_001_fi.html

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Kausitasoitetusta trendistä: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2010-06-18_men_003.html

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Avoimet työpaikat: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index.html


Lähde: Työvoimatutkimus 2011, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (594,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 28.4.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/03/tyti_2011_03_2011-04-28_tie_001_fi.html