Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Julkaistu: 24.5.2011

Huhtikuun työttömyysaste 8,2 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli huhtikuussa 220 000, mikä on 28 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,2 prosenttia, joka on 1,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työllisiä oli 41 000 enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2011/04

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2011/04

Työllisiä oli vuoden 2011 huhtikuussa 2 458 000, mikä oli 41 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Sekä työllisten miesten että naisten määrä lisääntyi. Työllisten määrä väheni Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (AVI) alueella mutta lisääntyi kaikkien muiden aluehallintovirastojen alueilla.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli huhtikuussa 68,2 prosenttia, mikä oli 1,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,5 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden huhtikuusta1,6 prosenttiyksikköä 69,0 prosenttiin ja naisten 0,9 prosenttiyksikköä 67,4 prosenttiin.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2011 huhtikuussa 220 000, mikä oli 28 000 vähemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Työttömiä miehiä oli 134 000 ja naisia 86 000 henkeä.

Työttömyysaste oli huhtikuussa 8,2 prosenttia eli 1,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 9,6 ja naisten 6,7 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,0 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli huhtikuussa 23,5 prosenttia, mikä oli 3,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 21,1 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 2010/04 – 2011/04 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74–vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2010/04 2011/04 2010/04 - 2011/04
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 040 4 055 0,4
Työvoima yhteensä 2 666 2 678 0,5
Työlliset 2 418 2 458 1,7
– palkansaajat 2 092 2 142 2,4
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 325 316 –2,8
Työttömät 248 220 –11,3
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 374 1 377 0,2
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 66,9 68,2 1,3
Työttömyysaste 9,3 8,2 –1,1
Työvoimaosuus 66,0 66,0 0,1
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli huhtikuun 2011 lopussa kaikkiaan 238 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 25 000 pienempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa.

Työttömyys väheni edellisestä vuodesta kaikkien ELY-keskusten alueilla. Eniten työttömien työnhakijoiden määrä väheni Etelä-Pohjanmaalla (–19 %), Pohjanmaalla (–17 %) sekä Hämeessä, Pirkanmaalla, Kainuussa ja Lapissa (–11 %). Huhtikuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 16 000, mikä oli 8 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli huhtikuun lopussa yhteensä 115 000, mikä oli 13 000 enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 4,3 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 27 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 6 000 pienempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin huhtikuussa 47 000 uutta avointa työpaikkaa eli 7 000 enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa.

Muutokset 2010/04– 2011/04 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2010/04 2011/04 2010/04- 2011/04
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 262 238 –9,4
– yli vuoden työttömänä olleet 52 57 10,4
Toimenpiteillä yhteensä 103 115 12,4
– tukitoimenpitein työllistetyt 32 37 13,6
– työvoimakoulutuksessa 37 36 –4,1
– työharjoittelussa, vuorottelutyössä 22 20 –10,1
– kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa 11 23 106,5
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 40 47 17,3
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 010 604 8050, http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen päivitetyt taulukot: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau.html

Työvoimatutkimus 2010, työllisyys ja työttömyys vuonna 2010: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2010/tyti_2010_2011-02-15_tie_001_fi.html

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Kausitasoitetusta trendistä: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2010-06-18_men_003.html

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Avoimet työpaikat: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index.html


Lähde: Työvoimatutkimus 2011, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (424,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 24.5.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. huhtikuu 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/04/tyti_2011_04_2011-05-24_tie_001_fi.html