Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 25.10.2011

Syyskuun työttömyysaste 6,9 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli syyskuussa 180 000 eli lähes saman verran kuin vuosi sitten. Syyskuun työttömyysaste oli 6,9 prosenttia, kun se edellisvuoden syyskuussa oli 7,0 prosenttia. Työllisiä oli 10 000 enemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa. Kolmannella vuosineljänneksellä (heinä-syyskuussa) työttömyysaste oli 6,8 prosenttia, mikä oli 0,5 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuoden 2010 vastaavalla ajanjaksolla.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2011/09

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2011/09

Työllisiä oli vuoden 2011 syyskuussa 2 440 000, mikä oli 10 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Muutos mahtuu työllisten lukumäärän virhemarginaaliin (± 31 000). Miesten työllisyys väheni 13 000, kun taas työllisten naisten määrä lisääntyi 24 000 henkeä.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli syyskuussa 67,8 prosenttia, mikä oli 0,6 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,8 prosenttia. Naisten työllisyysaste nousi edellisen vuoden syyskuusta 1,5 prosenttiyksikköä 67,1 prosenttiin, mutta miesten työllisyysaste laski 0,4 prosenttiyksikköä 68,5 prosenttiin.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2011 syyskuussa 180 000, mikä oli 3 000 vähemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa. Muutos mahtuu työttömien lukumäärän virhemarginaaliin (±15 000). Työttömiä miehiä oli 106 000 ja naisia 74 000 henkeä.

Työttömyysaste oli syyskuussa 6,9 prosenttia eli 0,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 7,8 ja naisten 5,8 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 7,7 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli syyskuussa 16,8 prosenttia, mikä oli 0,6 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisen vuoden syyskuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 20,1 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 2010/09 – 2011/09 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74–vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2010/09 2011/09 2010/09 - 2011/09
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 047 4 062 0,4
Työvoima yhteensä 2 613 2 621 0,3
Työlliset 2 430 2 440 0,4
– palkansaajat 2 102 2 102 0,0
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 328 338 3,1
Työttömät 183 180 –1,6
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 434 1 441 0,5
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 67,3 67,8 0,6
Työttömyysaste 7,0 6,9 –0,1
Työvoimaosuus 64,6 64,5 –0,1
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2011 kolmannen vuosineljänneksen tiedot

Vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä työllisiä oli keskimäärin 2 514 000 henkeä, mikä oli noin 23 000 enemmän kuin vuoden 2010 vastaavana aikana. Työllisten määrä lisääntyi muun muassa terveys- ja sosiaalipalveluiden, teollisuuden ja talonrakentamisen toimialoilla. Työllisten määrä väheni maataloudessa sekä kuljetuksen ja varastoinnin toimialoilla.

Työttömiä oli vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä keskimäärin 183 000 henkeä, mikä oli 12 000 vähemmän kuin vuoden 2010 heinä-syyskuussa. Vuoden kolmannen neljänneksen työttömyysaste oli 6,8 prosenttia, mikä oli 0,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2010 vastaavaan aikaan.

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä oli 0,7 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Työllisyyden muutokset 2010/III – 2011/III Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74–vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos
2010/III 2011/III 2010/III - 2011/III
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työvoima yhteensä 2 686 2 697 0,4
Työlliset yhteensä 2 490 2 514 0,9
Työttömät yhteensä 195 183 –6,3
– miehet 106 101 –5,1
– naiset 89 83 –7,7
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli syyskuun 2011 lopussa kaikkiaan 224 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 17 000 pienempi kuin edellisen vuoden syyskuussa.

Työttömyys väheni edellisestä vuodesta kaikkien ELY-keskusten alueilla. Ahvenanmaalla työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi (5 %) edellisestä vuodesta. Eniten työttömien työnhakijoiden määrä väheni Hämeessä (–11 %), Pirkanmaalla (–11 %), Pohjanmaalla (–10 %) ja Kainuussa (–10 %). Syyskuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 9 000, mikä oli 5 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli syyskuun lopussa yhteensä 113 000, mikä oli 4 000 enemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 4,3 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 27 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 3 000 pienempi kuin edellisen vuoden syyskuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin syyskuussa 42 000 uutta avointa työpaikkaa eli 3 000 enemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa.

Muutokset 2010/09– 2011/09 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2010/09 2011/09 2010/09- 2011/09
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 241 224 –6,9
– yli vuoden työttömänä olleet 56 56 0,6
Toimenpiteillä yhteensä 109 113 3,5
– tukitoimenpitein työllistetyt 37 36 –3,3
– työvoimakoulutuksessa 34 30 –13,5
– työharjoittelussa, vuorottelutyössä 19 20 4,4
– kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa 19 28 46,1
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 40 42 6,4
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 010 604 8050, http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimus 2010, Työllisyys ja työttömyys vuonna 2010

Työvoimatutkimus 2010, Työsuhteet ja työajat vuonna 2010

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Kausitasoitetusta trendistä

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Avoimet työpaikat


Lähde: Työvoimatutkimus 2011, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Kirsi Toivonen (09) 1734 3535, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (593,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 25.10.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2011/09/tyti_2011_09_2011-10-25_tie_001_fi.html