Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 10. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2009 - 2011, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2009 2010 2011 2010/2011   2010/2011  
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 2 457 2 447 2 474 26 1,1
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 119 115 110 -5 -4,3
Maatalous 01 88 84 80 -4 -5,3
C Teollisuus 10-33 379 362 360 -2 -0,7
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 46 45 51 6 13,8
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 60 59 57 -1 -2,4
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 52 49 47 -2 -3,9
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 63 61 59 -2 -3,0
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 121 115 114 -1 -0,9
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 37 33 31 -2 -7,5
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 27 26 24 -2 -7,1
F Rakentaminen 41-43 175 172 176 4 2,3
Talonrakentaminen 41 59 61 67 6 9,1
Erikoistunut rakennustoiminta 43 93 91 90 -1 -1,1
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 296 298 303 5 1,7
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 41 41 43 2 4,2
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 90 93 93 0 0,5
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 165 164 167 3 1,7
H Kuljetus ja varastointi 49-53 153 156 147 -9 -5,5
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 101 101 95 -6 -5,8
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 52 55 52 -3 -5,1
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 85 83 83 0 0,1
J Informaatio ja viestintä 58-63 94 95 99 4 4,6
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 70 71 75 5 6,9
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 146 150 155 5 3,4
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 58 56 60 4 7,5
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 98 100 98 -2 -2,0
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 60 61 59 -2 -3,7
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 116 117 116 0 -0,2
P Koulutus 85 164 174 179 5 2,7
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 388 379 396 17 4,4
Terveyspalvelut 86 185 179 188 9 4,8
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 79 79 82 3 3,6
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 124 121 126 5 4,3
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 53 55 59 4 8,2
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 85 84 81 -2 -2,6
X Toimiala tuntematon 00 9 12 11 -1 -7,5

Lähde: Työvoimatutkimus 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Olga Kambur 09 1734 3565, Tarja Nieminen 09 1734 3561, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 9.3.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Työllisyys ja työttömyys vuonna 2011 2011, Liitetaulukko 10. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2009 - 2011, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2011/13/tyti_2011_13_2012-03-09_tau_010_fi.html