Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 11. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2009 - 2011, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2009 2010 2011 2010/2011   2010/2011  
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 3958,5 3998,2 4034,5 36,3 0,9
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 244,9 239,6 233,9 -5,7 -2,4
Maatalous 01 192,5 183,9 177,7 -6,2 -3,4
C Teollisuus 10-33 609,5 605,6 610,4 4,8 0,8
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 74,5 73,8 84,5 10,7 14,5
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 95,7 94,5 94,1 -0,3 -0,4
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 82,6 82,6 81,0 -1,7 -2,0
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 99,7 102,8 103,2 0,4 0,4
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 197,0 195,2 193,7 -1,5 -0,8
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 60,0 56,7 53,9 -2,8 -4,9
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 44,5 43,8 39,8 -3,9 -9,0
F Rakentaminen 41-43 308,6 313,1 322,0 9,0 2,9
Talonrakentaminen 41 103,1 109,5 119,6 10,1 9,2
Erikoistunut rakennustoiminta 43 167,1 168,4 168,6 0,2 0,1
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 481,1 491,0 493,1 2,1 0,4
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 73,7 78,1 80,1 2,0 2,5
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 155,5 158,9 163,9 5,0 3,1
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 251,9 254,0 249,2 -4,8 -1,9
H Kuljetus ja varastointi 49-53 262,1 271,3 255,7 -15,6 -5,8
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 185,2 189,5 176,6 -12,9 -6,8
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 76,9 81,8 79,0 -2,8 -3,4
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 132,6 130,4 132,7 2,3 1,8
J Informaatio ja viestintä 58-63 151,4 158,3 164,2 5,8 3,7
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 114,0 112,8 121,6 8,8 7,8
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 234,4 241,0 250,2 9,2 3,8
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 94,9 92,6 96,3 3,7 4,0
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 154,7 155,4 152,8 -2,5 -1,6
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 94,4 94,8 92,3 -2,5 -2,6
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 186,2 184,5 184,6 0,1 0,1
P Koulutus 85 225,4 245,7 246,7 1,0 0,4
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 588,2 577,0 598,3 21,4 3,7
Terveyspalvelut 86 281,3 272,3 280,3 8,0 2,9
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 124,3 126,9 132,0 5,0 4,0
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 182,5 177,7 186,1 8,4 4,7
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 76,6 80,7 85,6 4,9 6,1
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 128,9 130,0 124,7 -5,3 -4,1
X Toimiala tuntematon 00 15,3 18,0 18,2 0,2 1,0

Lähde: Työvoimatutkimus 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Olga Kambur 09 1734 3565, Tarja Nieminen 09 1734 3561, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 9.3.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Työllisyys ja työttömyys vuonna 2011 2011, Liitetaulukko 11. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2009 - 2011, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2011/13/tyti_2011_13_2012-03-09_tau_011_fi.html